Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χρυσούλα Αλεξανδράκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 19:00 – 21:00
Τηλέφωνο: 2831021921

Μαθήματα
– Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
– Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας
– Ειδικά Θέματα Μουσικού Προγραμματισμού
– Μουσική Ακουστική/Οργανολογία
Σπουδές
2014 – Διδακτορικό στη Συστηματική Μουσικολογία, Πανεπιστήμιο Αμβούργου
1998 – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) στη Μουσική Τεχνολογία, Πανεπιστήμιο York
1997 – Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1997 – Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, Ωδείο Αθήναιον
Ενδιαφέροντα
– Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση
– Συστήματα Μηχανικής Ακρόασης
– Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας
– Επεξεργασία Ψηφιακού Ήχου
– Εικονικά Περιβάλλοντα Συνεργασίας
– Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Journal Papers

[1] Alexandraki C. & Bader R. (2016): Anticipatory Networked Communications for Live Musical Interactions of Acoustic Instruments, Journal of New Music Research, doi: http://dx.doi.org/10.1080/09298215.2015.1131990

[2] Akoumianakis, D., & Alexandraki, C. (2012): Collective Practices in Common Information Spaces: Insight from Two Case Studies, Human-Computer Interaction Journal, 27(4): 311-351

[3] Alexandraki C. & Akoumianakis D. (2010): Exploring New Perspectives in Network Music Performance: The DIAMOUSES Framework, Computer Music Journal, 34(2): 66-83

Book chapters

[4] Zervas P. & Alexandraki C. (2015). “Facilitating Open Source Software and Standards to Assembly a Platform for Networked Music Performance”. In: Kanelopoulos D., ed. Emerging Research on Networked Multimedia Communication Systems, IGI Global Inc., pp. 334-365

[5] Zervas P. & Alexandraki C. (2012). “The Realisation of Online Music Services through Intelligent Computing”. In: Kanelopoulos D., ed. Intelligent Multimedia Technologies for Networking Applications: Techniques and Tools, IGI Global Inc., pp. 291-317

[6] Alexandraki C. & Valsamakis N. (2009) “Enabling Virtual Music Performance Communities”. In: Akoumianakis D., ed. Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology Lifecycle and Workflow Analysis, IGI Global Inc., pp. 376 – 397

Conference Proceedings

[7] Akoumianakis D., Alexandraki C., Alexiou V., Anagnostopoulou C., Eleftheriadis A., Lalioti V., Mastorakis Y., Modas A., Mouchtaris A., Pavlidi D., Polyzos G.C., Tsakalides P., Xylomenos G. and P. Zervas. (2015). “The MusiNet project: Addressing the challenges of Networked Music Performance systems,” Proceedings of The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2015, IEEE

[8] Akoumianakis D., Alexandraki C., Alexiou V., Anagnostopoulou C., Eleftheriadis A., Lalioti V., Mouchtaris A., Pavlidi D., Polyzos G.C., Tsakalides P., Xylomenos G. and P. Zervas. (2014). “The MusiNet project: Towards unravelling the full potential of Networked Music Performance systems, ” Proceedings of The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, IEEE

[9] Alexandraki C. and R. Bader. (2014). Using computer accompaniment to assist networked music performance, Proceedings of the AES 53rd Conference on Semantic Audio, pp. 1-10. [Best Poster Award]

[10] Akoumianakis D., Ktistakis G., Vlachakis G., Zervas P., and C. Alexandraki. 2013. “Collaborative music making as ‘remediated’ practice: Blending boundary objects and cloud services”, Proceedings of the 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2013), Santorini, Greece, IEEE Press.

[11] Alexandraki C. and R. Bader. (2013). Real-time concatenative synthesis for networked
musical interactions, Proceedings of Meetings on Acoustics, 19, art. no. 035040, 9 p.

[12] Akoumianakis, D. & Alexandraki, C. (2010). Understanding Networked Music Communities through a practice-lens: Virtual ‘tells’ and cultural artifacts, 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2010), November 24-26, Thessaloniki, Greece, IEEE Computer Society, pp. 62-69