Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ευθύμιος Μπακαρέζος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ώρες γραφείου: Τρίτη & Τετάρτη 11:00 – 13:00
Τηλέφωνο: 2831021908
Μαθήματα
Ηλεκτρονικά Στοιχεία & Κυκλώματα (Θ+Ε)
Εισαγωγή στην Ακουστική (Θ)
Φυσική κυματική (Ε)
Σεμινάριο (Θ)
Σπουδές
– Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής (2000), Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1996), MSc in Optoelectronic & Laser Devices, Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία
– Πτυχίο Φυσικής (1995), Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ενδιαφέροντα
Οπτοηλεκτρονικές μέθοδοι και διατάξεις υπερβραχέων παλμών laser, καθώς και οπτικές συμβολομετρικές & ολογραφικές μέθοδοι απεικόνισης, και ηλεκτρονικές διατάξεις, για τη μελέτη:
– μικρο-δονήσεων και μικρο-ατελειών και το χαρακτηρισμό υλικών,
– της παραγωγής αλλά και την ανίχνευση και χαρακτηρισμό εξαιρετικά υψίσυχνων ελαστικών κυμάτων (νανο-ακουστική),
– οπτοακουστικών φαινομένων,
– της κίνησης και των ελαστικών ταλαντώσεων του πλέγματος (φωνόνια) και της αλληλεπίδρασης με ηλεκτρόνια,
– δονητικών χαρακτηριστικών μουσικών οργάνων και την πιστοποίηση ακουστικής ποιότητάς τους,
– μη-γραμμικών οπτικών φαινομένων (π.χ. παραγωγή δευτερογενών πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας),
– της αλληλεπίδρασης laser-πλάσματος και διαγνωστικές τεχνικές.
Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόμους, και βιβλία (με κριτές)

– E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I.K. Nikolos, G.E. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, Simulation of the transient behavior of matter with characteristic geometrical variations and defects irradiated by nanosecond laser pulses using FEA, Key Engineering Materials 665, 157 (2016).
– E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, Elastoplastic study of nanosecond-pulsed laser interaction with metallic films using 3D multiphysics fem modeling, International Journal of Damage Mechanics 25, 42 (2016).
– V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, I.K. Nikolos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, The thermo-mechanical behavior of thin metal films under nanosecond laser pulse excitation above the thermoelastic regime, Applied Physics A: Materials Science & Processing 118, 739 (2015).
– E. Tzianaki, M. Bakarezos, G.D. Tsibidis, Y. Orphanos, P.A. Loukakos, C. Kosmidis, P. Patsalas, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, High acoustic strains in Si through ultrafast laser excitation of Ti thin-film transducers, Optics Express 23, 17191 (2015).
– A. Skoulakis, G.C. Androulakis, E.L. Clark, S.M. Hassan, P. Lee, J. Chatzakis, M. Bakarezos, V. Dimitriou, C. Petridis, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, A portable pulsed neutron generator, International Journal of Modern Physics: Conference Series 27, 1460127 (2014).
– V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation, Applied Physics Letters 103, 114104 (2013).
– Y. Orphanos, V. Dimitriou, E. Kaselouris, E. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, An integrated method for material properties characterization based on pulsed laser generated surface acoustic waves, Microelectronic Engineering 112, 249 (2013).
– E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, A review of simulation methods of laser matter interactions focused on nanosecond laser pulsed systems
Journal of Multiscale Modelling 5, 1330001 (2013).
– E.P. Benis, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, S. Divanis, C. Broin, and L.A.A. Nikolopoulos, Role of broadband-laser-pulse temporal extent in photodissociation, Physical Review A 86, 043428 (2012).
– E. Bakarezos, V. Vathis, S. Brezas, Y. Orphanos, and N.A. Papadogiannis, Acoustics of the Chelys – An ancient Greek tortoise-shell lyre, Applied Acoustics 73, 478 (2012).
– A. Willner, F. Tavella, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, R. Riedel, M. Schulz, M.C. Hoffmann, W. Hu, J. Rossbach, M. Drescherh, V.S. Yakovlev, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, B. Dromey, and M. Zepf, Efficient control of quantum paths via dual-gas high harmonic generation, New Journal of Physics 13, 113001 (2011).
– A. Willner, F. Tavella, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, M. Schulz, R. Riedel, M.C. Hoffmann, W. Hu, J. Rossbach, M. Drescher, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, B. Dromey, and M. Zepf, Coherent control of high harmonic generation via dual-gas multijet arrays, Physical Review Letters 107, 175002 (2011).
– A. Willner, M. Schulz, R. Riedel, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, V. Yakovlev, J. Rönsch-Schulenburg, B. Dromey, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, S. Düsterer, S. Schreiber, B. Faatz, M. Drescher, J. Rossbach, M. Zepf, and F. Tavella, A new XUV-source for seeding a FEL at high repetition rates, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 8075, 80750L (2011).

Άρθρα σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (με κριτές)

– I. Fitilis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, V.M. Dimitriou, and M. Tatarakis, Progress of the initial times of single wire explosion for plasma generation through numerical and experimental method, 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, Lisbon, Portugal, 22-26 June 2015, Online Conference Proceedings (http://ocs.ciemat.es/EPS2015PAP/html/) Vol. 39E, P1.224 (ISBN 2-914771-98-3).
– E. Kaselouris, A. Skoulakis, V.M. Dimitriou, I. Fitilis, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, Finite element study of the initial stages of explosion of single wire z-pinch validated by experiments, 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, University of Thessaly, Volos, Greece, 12-15 July 2015, Electronic proceedings (ISBN: 978-960-9439-36-7), University of Thessaly Press 2015, Eds.: N. Pelekasis and G.E. Stavroulakis.
– E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I.K. Nikolos, G. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, A FEM study on the influence of the geomet
Επιπλέον πληροφορίες
Ετεροαναφορές (χωρίς αυτοαναφορές – times cited without self-citations):
Σύνολο: 370 – Πηγή: Scopus (09/04/2015).

Ειδικές αναφορές:
– Το άρθρο: “V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation, APPLIED PHYSICS LETTERS, VOL. 103, ART.NO. 114104 (2013)”, επιλέχθηκε ως Άρθρο του Μήνα για τον μήνα Απρίλιο 2014, στον τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής (Applied Physics) από το διεθνούς απήχησης έγκυρο διαδικτυακό περιοδικό Advances in Engineering (https://advanceseng.com/applied-physics/three-dimensional-transient-beha…).
– Το άρθρο: “E. Bakarezos, V. Vathis, S. Brezas, Y. Orphanos, and N.A. Papadogiannis, Acoustics of the Chelys – An ancient Greek tortoise-shell lyre, APPLIED ACOUSTICS, VOL. 73, PP. 478-483 (2012)”, πέραν της σημαντικής απήχησης που είχε, με μνεία σε Ελληνικές και διεθνείς ιστοσελίδες επιστημονικού και εκλαϊκευμένου περιεχομένου, έτυχε της προβολής στο «ΤΟ ΒΗΜΑscience», τόσο στην ηλεκτρονική του έκδοση (http://www.tovima.gr/science/article/?aid=442855) όσο και στην έντυπη μορφή του σε δισέλιδη κεντρική παρουσίαση στις 12/02/2012.
– Η ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια του προγράμματος HiPER για την ανάπτυξη Εθνικής υποδομής έχει σημαντική απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (π.χ. βλ. εφημερίδα Ελευθεροτυπία http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=173986).