Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλίας Ποταμίτης

Καθηγητής

Ώρες γραφείου: ΤΡΙΤΗ 12-18, ΠΕΜΠΤΗ 11-18
Τηλέφωνο: 2831021911

Μαθήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Σπουδές
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΔΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Ενδιαφέροντα
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
[1] I. Potamitis, I. Rigakis. Large Aperture Optoelectronic Devices to Record and Time-stamp Insects’ Wingbeats, IEEE Sensors Journal, 2016 (minor changes).
[2] P. Eliopoulos, I. Potamitis, D. Kontodimas, Estimation of population density of stored grain pests via bioacoustic detection, Crop Protection, Volume 85, July 2016, Pages 71-78, ISSN 0261-2194, http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2016.04.001.
[3] I. Potamitis, I. Rigakis. Measuring the fundamental frequency and the harmonic properties of the wingbeat of a large number of mosquitoes in flight using 2D optoacoustic sensors, Applied Acoustics, 2016 Applied Acoustics, Volume 109, August 2016, Pages 54-60, ISSN 0003-682X.
[4] P.A. Eliopoulos, I. Potamitis, D.Ch. Kontodimas, E.G. Givropoulou, Detection of adult beetles inside the stored wheat mass based on their acoustic emissions, Journal of Economic Entomology, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jee/tov231, 5 August 2015.
[5] I. Potamitis, I. Rigakis, K. Fysarakis (2015) Insect Biometrics: Optoacoustic Signal Processing and Its Applications to Remote Monitoring of McPhail Type Traps. PLoS ONE 10(11): e0140474. doi:10.1371/journal.pone.0140474.
[6] I. Potamitis, I. Rigakis, Smart traps for automatic remote monitoring of Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae), Peerj Preprints, 2015.
[7] I. Potamitis, I. Rigakis, Novel Noise-Robust Optoacoustic Sensors to Identify Insects Through Wingbeats, IEEE Sensors Journal, vol.15, no.8, pp.4621,4631, Aug. 2015, doi: 10.1109/JSEN.2015.2424924
[8] I. Potamitis. Unsupervised dictionary extraction of bird vocalisations and new tools on assessing and visualising bird activity, Ecological Informatics, vol. 26, part 3, March 2015, pp. 6-17, ISSN 1574-9541.
[9] I. Potamitis, I. Rigakis, K.Fysarakis. The Electronic McPhail Trap. Sensors 2014, 14, 22285-22299
[10] I. Potamitis, S. Ntalampiras, O. Jahn, K. Riede, Automatic bird sound detection in long real-field recordings: Applications and tools, Applied Acoustics, Volume 80, 2014, pp. 1-9, ISSN 0003-682X.
[11] I. Potamitis, Classifying insects on the fly, Ecological Informatics, Volume 21, May 2014, Pages 40-49, ISSN 1574-9541.
[12] I. Potamitis (2014) Automatic Classification of a Taxon-Rich Community Recorded in the Wild. PLoS ONE 9(5):
[13] S. Ntalampiras, I. Potamitis, and N. Fakotakis, “Acoustic detection of human activities in natural environments”, Journal of the Audio Engineering Society, 2012.
[14] S. Ntalampiras, I. Potamitis, and N. Fakotakis, “Probabilistic novelty detection for acoustic surveillance under real-world conditions”, IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 13, No. 4, August 2011.
[15] S. Ntalampiras, I. Potamitis, and N. Fakotakis, “Practical system for acoustic surveillance of hazardous situations”, International Journal of Artificial Intelligence Tolls (IJAIT), Vol. No.20, Issue No. 1, pp. 119-137, 2011.