Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Καθηγητής

Ώρες γραφείου: Παρασκευή 12:00-13:00
Τηλέφωνο: 2831021904
Μαθήματα
Προπτυχιακά: Φυσική Κυματική, Σεμινάριο Οπτοακουστικής, Εισαγωγή στην Ακουστική, Μουσική Ακουστική Οργανολογία
Μεταπτυχιακά (PLAPA MSc): Laser-Matter Interactions, Research Methodologies
Σπουδές
09/1992 – 08/1996: Διδακτορικό Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (μέρος του στο University Bernard Lyon I, Λυών, Γαλλία), Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.
1990 – 1992: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ Επιστημών) με εξειδίκευση στην Ατομική και Μοριακή Φυσική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.
1986 – 1990: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.

Ενδιαφέροντα
Αλληλεπίδραση υπερβραχέων κυματοπαλμών laser με ύλη και πλάσμα
•Γένεση και χαρακτηρισμός οπτικών κυματοπαλμών με διάρκεια attosecond μέσω εγκλείδωσης φάσης αρμονικών συχνοτήτων υπερβραχέων laser (1attosec = 10^-18sec)
• Παραγωγή και χρήση υπερβραχέων σύμφωνων πηγών ακτινοβολίας σε περιοχές του φάσματος που δεν υπάρχουν lasers (υπεριώδες κενό και ακτίνες Χ)
• Πολυφωτονικά μη-γραμμικά φαινόμενα στην αλληλεπίδραση ισχυρών δεσμών laser με ύλη
• Μελέτη αρμονικών ισχυρών δεσμών laser από ατομικά αέρια και μέταλλα
• Μελέτη της υπερβραχέας δυναμικής της αλληλεπίδρασης φωτός με ηλεκτρόνια και με φωνόνια (ελαστικές ταλαντώσεις πλέγματος) σε μέταλλα
• Ανάπτυξη συμβολομετρικών διαγνωστικών για τον πλήρη χρονικό χαρακτηρισμό (πλάτος και φάση) υπερβραχέων κυματοπαλμών
• Φυσική και Τεχνολογία πλάσματος
• Επιταχυντές σωματιδίων μέσω υπερ-ισχυρών παλμών laser

 Ακουστική με Laser
• Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πηγών ελαστικών φωνονικών κυμάτων (υπερήχων) μέσω υπερβραχέων παλμών laser (νανοακουστική)
• Χαρακτηρισμός υλικών μέσω υπερβραχέων ακουστικών παλμών
• Ανίχνευση δονήσεων επιφανειών με συμβολομετρικές τεχνικές laser
• Πιστοποίηση ακουστικής ποιότητας οργάνων με ολογραφική συμβολομετρία laser
• Οπτοακουστικά συστήματα και χρήση τους στο χαρακτηρισμό υλικών και σε βιοϊατρικές εφαρμογές
• Οπτικά μικρόφωνα
• Πηγές ήχων προερχόμενες από laser πλάσμα

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με Κριτές:
1. M. Bakarezos, E. Tzianaki, S. Petrakis, G. D. Tsibidis, P. A. Loukakos, V. Dimitriou, C. Kosmidis, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Ultrafast laser pulse chirp effects on laser-generated nanoacoustic strains in Silicon, Ultrasonics 86C, 14 (2018)
2. E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, Μ. Bakarezos, I.K. Nikolos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, The influence of the solid to plasma phase transition on the generation of plasma instabilities, Nature Communications 8, 1713 (2017)
3. E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, J. Chatzakis, Μ. Bakarezos, I.K. Nikolos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities, Plasma Physics and Controlled Fusion 60, 014031 (2017)
4. Ε. Tzianaki, M. Bakarezos, G. D. Tsibidis, S. Petrakis, P. A. Loukakos, C. Kosmidis, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Controlling nanoscale acoustic strains in silicon using chirped femtosecond laser pulses, Applied Physics Letters 108, 254102 (2016)
5. Evaggelos Kaselouris, Emmanouil Skarvelakis, Ioannis K Nikolos, Georgios E Stavroulakis, Yannis Orphanos, Efthimios Bakarezos, Nektarios A Papadogiannis, Michael Tatarakis, Vasilios Dimitriou, Simulation of the Transient Behavior of Matter with Characteristic Geometrical Variations & Defects Irradiated by Nanosecond Laser Pulses Using FEA, Key Engineering Materials 665, 157 (2016)
6. E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, “Elastoplastic study of nanosecond-pulsed laser interaction with metallic films using 3D multiphysics fem modeling” International Journal of Damage Mechanics 25, 42 (2016)
7. E. Tzianaki, M. Bakarezos, G.D. Tsibidis, Y. Orphanos, P.A. Loukakos, C. Kosmidis, P. Patsalas, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, High acoustic strains in Si through ultrafast laser excitation of Ti thin-film transducers, Optics Express (American Optical Society) 23, 17191 (2015)
8. V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, I.K. Nikolos, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, “The thermo-mechanical behavior of thin metal films under nanosecond laser pulse excitation above the thermoelastic regime”, Applied Physics A: Materials Science and Processing 739, 118 (2015)
9. A. Skoulakis, G.C. Androulakis, E.L. Clark, S.M. Hassan, P. Lee, J. Chatzakis, M. Bakarezos, V. Dimitriou, C. Petridis, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, “A portable pulsed neutron generator”, International Journal of Modern Physics 27, 1460127 (2014)
10. E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, “A REVIEW OF SIMULATION METHODS OF LASER MATTER INTERACTIONS FOCUSED ON NANOSECOND LASER PULSED SYSTEMS”, Journal of Multiscale Modelling 5, 1330001, (2013)
11. V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis and N.A. Papadogiannis, “Three dimensional transient behaviour of thin films surface under pulsed laser excitation”, Applied Physics Letters 103, 114104 (2013)
12. Y. Orphanos, V. Dimitriou, E. Kaselouris, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis and N.A. Papadogiannis, “An integrated method for material properties characterization based on pulsed laser generated surface acoustic waves”, Microelectronic Engineering 112, 249 (2013)

Επιπλέον πληροφορίες
Αντιπρύτανης ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (από 12/2017)
Έκδοση βιβλίου στα ανοιχτά ακαδημαϊκά συγγράμματα Κάλλιππος με τίτλο Κυματική Φυσική: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/189

Σύνολο αναφορών: ~1600, h-index:20,