Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νικόλαος Στεφανάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Ώρες γραφείου: Πέμπτη 15,00-18,00

Μαθήματα
Εφαρμοσμένη Ακουστική Ι (Θ+Ε),
Ηχητικά Συστήματα ΙΙ (Θ+Ε)
Σπουδές
-Διδακτορικό Δίπλωμα (2008), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ, Υπολογιστών – ΕΜΠ
-Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – ΕΜΠ
Ενδιαφέροντα
Ακουστική χώρων, επεξεργασία ακουστικού σήματος με συστοιχίες μικροφώνων, αναπαραγωγή ήχου με διατάξεις πολλών καναλιών
Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Stefanakis Ν., Abel M. and Bergner A., “Sound synthesis based on Ordinary Differential Equations,” J. Computer Music, 39(3), 46-58 (2015).

Stefanakis Ν., Pavlidi D. and Mouchtaris A., “Perpendicular cross-spectra fusion for sound source localization with a planar microphone array,” in IEEE Trans. on Audio, Speech and Language Processing, 25(9), 1517-1531 (2017).
Stefanakis. N., Mastorakis Y. and Mouchtaris A., “Instantaneous detection and classification of impact sound: Turning simple objects into powerful musical control interfaces,” joint ICMC-SMC conference 2014, Athens, Greece.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “Foreground suppression in capturing and reproduction of crowded acoustic environments,” in Proceedings of ICASSP 2015, Brisbane, Australia.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “A multi-sensor approach for real-time detection and classification of impact sounds,” in Proceedings of EUSIPCO 2015, Nice, France.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “Capturing and reproduction of a crowded sound scene using a circular mi-crophone array”, in Proceedings of EUSIPCO 2016, Budapest.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “DOA estimation in front of a reflective plane using a circular microphone array”, in Proceedings of EUSIPCO 2016, Budapest.

Stefanakis. N., Chonianakis S. and Mouchtaris A., “Automatic matching and synchronization of user generated videos from a large scale sport event”, in Proceedings of ICASSP, 2017.

Alexandridis A., Stefanakis N. and Mouchtaris A., “Towards wireless acoustic sensor networks for location estimation and counting of multiple speakers in real life conditions,” in Proceedings of ICASSP 2017, pp. 6140-6144.

Stefanakis. N., Viskadouros M. and Mouchtaris A., “A subjective evaluation on mixtures of crowdsourced audio recordings”, in Proceedings of EUSIPCO, 2017.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “Maximum Component Elimination in Mixing of User Generated Audio Recordings”, in Proceedings of MMSP, 2017.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “Normalization of partly overlapping recordings from the same event based on relative signal power”, in Proceedings of ICASSP, 2018.