Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νικόλας Βαλσαμάκης

Λέκτορας

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 10-12
Τηλέφωνο: 2831021920

Μαθήματα
ΤΑ-4012 Σύνθεση Ήχου I
ΤΑ-5011 Σύνθεση Ήχου IΙ
Σπουδές
PhD in Non-Standard Sound Synthesis with Dynamic Models, University of Plymouth, UK

MSc in Music Information Technology, Aesthetics & Techniques in the Εlectroacoustic Μusic of Iannis Xenakis, City University, UK
Ενδιαφέροντα
electroacoustic music
sound synthesis
microsound
non-standard sound synthesis
soundscape composition