Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παναγιώτα-Στυλιανή Πασχαλίδου

Λέκτορας

Ώρες γραφείου: Τρίτη, 14.00-15.00
Τηλέφωνο: 2831021918
Μαθήματα
– Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ήχου και Μουσικής (Προπτυχιακό)
– Εφαρμοσμένη Ακουστική Ι (Προπτυχιακό)
– Ήχος και Κίνηση (Μεταπτυχιακό)
Σπουδές
– Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ.,
– Μεταπτυχιακό (MSc) Μουσικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο του York, Αγγλία,
– Διδακτορικό (PhD) σε Πληροφορική και Εθνομουσικολογία, Πανεπιστήμιο του Durham, Αγγλία
Ενδιαφέροντα
Ήχος και Κίνηση
Διαδραστικά Συστήματα Ήχου & Μουσικής
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής
Εθνομουσικολογία (Ινδουστανική Μουσική)
Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
• Paschalidou, S., Clayton, M., & Eerola, T. (2018). Effort-voice relationships in interactions with imaginary objects in Hindustani vocal music. In: Proceedings of the 8th International Workshop on Folk Music Analysis (FMA), Thessaloniki, Greece: Aristotle University of Thessaloniki (pp. 80-81)
• Paschalidou, S., Clayton, M., & Eerola, T. (2018). Effort in gestural interactions with imaginary objects in the context of Dhrupad vocal improvisation. In: Proceedings of the 11th International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus18), Belo Horizonte, Brazil (pp. 5-9)
• Paschalidou, S., Clayton, M., & Eerola, T. (2017). Effort in Interactions with Imaginary Objects in Hindustani Vocal Music—Towards Enhancing Gesture-Controlled Virtual Instruments. In Proceedings of the 2017 International Symposium on Musical Acoust, Montreal, QC, Canada (pp. 18-22).
Paschalidou, S., Clayton, M., Eerola, T. (2017). Mapping physical effort to gesture and sound during interactions with imaginary objects in Hindustani vocal music. European Society for Cognitive Sciences of Music (ESCOM) Conference, Ghent, Belgium
• Paschalidou, S., Eerola, T., & Clayton, M. (2016). Voice and movement as predictors of gesture types and physical effort in virtual object interactions of classical Indian singing. In: Proceedings of the 3rd International Symposium on Movement and Computing (MOCO) (p. 45). ACM
• Paschalidou, S. & Clayton, M. (2015). Towards a sound-gesture analysis in Hindustani dhrupad vocal music: effort and rag space. International Conference on the Multimodal Experience of Music (ICMEM), Sheffield, UK