Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σπύρος Κουζούπης

Επίκουρος Καθηγητής

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11-12
Τηλέφωνο: 2831021910
Μαθήματα
Εφαρμοσμένη Ακουστική Ι, (Εργαστήριο)
Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙ, (Θεωρία+Άσκηση)
Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙΙ, (Θεωρία+Άσκηση)
Σεμινάριο

Σπουδές
Διδάκτωρ του Τομέα Φυσικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Master’s Μηχανικής-Ακουστικής (M.Eng. in Acoustics), Pennsylvania State University.
Master’s Φυσικής (M.S. Physics), Case Western Reserve University.
Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ενδιαφέροντα
Γενική Ακουστική, Μουσική Ακουστική, Εμβιοακουστική, Ακουστικές Μετρήσεις.
Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Kostas Kehrakos, Christos Chousidis, Spyros Kouzoupis, “A Reliable Singing Voice-Driven MIDI Controller Using Electroglottographic Signal”, 140th Convention of AES, Paris, 2016.

Kostas Kehrakos, Spyros Kouzoupis, Christos Chousidis, “An efficient method for extracting signing voice information using electroglottographic signal”, 23rd International Congress on Sound & Vibration, 2016.

Spyros Kouzoupis, Panagiotis Papadakis, Dimitris Sfakianakis, Maroudio Kentouri, Pascal Divanach, Ioannis Xezonakis, “Fish tank research facility for sound-video recording and sound emission experiments”, UACE 2015, 3rd Underwater Acoustics Conference and Exhibition, Chania, Crete, Greece, 21 – 26 June 2015.

Tsagarakis Nikolaos, Kouzoupis Spyros, “Educational examples in Structural Acoustics using the Finite Element Method”, Proceedings of the 7th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), Aristotle University of Thessaloniki, 20-21 Oct. 2014.

P. Papadakis, G. Piperakis, S. Kouzoupis, “Calibration of ultrasound transducer heads using short preprocessed ultrasonic pulses”, (UAC 2014) Underwater Acoustics Conference, Rhodes, Greece, 22-27 June 2014.

S. Kouzoupis, P. Papadakis, G. Piperakis, “Preliminary investigation on the potential of using low power ultrasound to induce low frequency vibrations on an immersed object”, (UAC 2014) Underwater Acoustics Conference, Rhodes, Greece, 22-27 June 2014.

Κουζούπης Σ., Τριπολιτάκη Ζ., Δασκαλάκη Ν. και Παπαδάκης Π., «Ειδικό ενυδρείο για την ακρόαση υποβρύχιων ήχων που παράγουν ορισμένα είδη ψαριών», 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 28 – 30 Ιουνίου 2014.

P. Papadakis, S. Kouzoupis and G. Piperakis, “On the generation of short ultrasonic pulses in medium size tanks”, (UAM 2013) Underwater Acoustics Conference, Corfu, Greece, 23-28 June 2013.

A. Neocleous, S. Kouzoupis, I. Athanassakis, “Classification of Experimental Mice Ultrasonic Vocalizations Using Machine Learning Techniques”, 6th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), 8-10 Oct. 2012, Ionian University, Corfu, Greece.

Τριπολιτάκη Ζ., Δασκαλάκη Ν., Κουζούπης Σ. και Παπαδάκης Π., «Καταγραφή του ήχου ψαριών σε μικρά ενυδρεία και τα χαρακτηριστικά του ήχου σε σχέση με τον μηχανισμό παραγωγής του», Πρακτικά Συνεδρίου, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ακουστική 2012» ΕΛ.ΙΝ.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 8-10 Οκτωβρίου 2012.

S. Kouzoupis, and P. Papadakis, “Comparison of three swimbladder sound production mechanism models”, European Conference on Underwater Acoustics (ECUA 2012), Edinburgh UK, 2nd – 6th July, 2012.

S. Kouzoupis, T. Klisiaris and K. Tzedaki, “Melidoni cave stalactite acoustic analysis and sound modeling”, International Conference on Acoustic Ecology, WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY, WFAE 2011: ‘Crossing listening paths’, IONIAN UNIVERSITY, CORFU, 3-7 OCTOBER 2011.

S. Ntalampiras, I. Potamitis, N. Fakotakis, and S. Kouzoupis, “Automatic Recognition of an Unknown and Time-Varying Number of Simultaneous Environmental Sound Sources”, ICEESD 2011 : International Conference on Ecosystems, Environment and Sustainable Development, Venice, Italy, November 28-30, 2011.