Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βασίλειος Δημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής

Ώρες γραφείου: 10.00-18.00
Τηλέφωνο: 28310-86312

Μαθήματα
Προπτυχιακά:
Πληροφορική Ι & ΙΙ
Μαθηματικά Ι & ΙΙ
Φαινόμενα μεταφοράς
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακά:
Principles of Scientific Computing
Plasma Kinetics
Modeling and Numerical Methods for Plasma Physics
Research Methodology Computing & Practice
Environmental Physics-Continuum Mechanics
Geostatistics & Numerical Methods

Σπουδές
Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης
M.Sc. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ
Ph.D. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ

Ενδιαφέροντα
(a) Finite Element Methods and mesh generation techniques for mechanical applications and phenomena
(b) Meshless, Boundary and Particle FEM simulation methods
(c) Numerical methods, programming and development of Computer Aided Design, Finite Element and PDE’s modeling and simulation software (C, Visual C++, Fortran, VB, Matlab, Pascal)
(d) Computational Mechanics for Transfer Phenomena and Applications
(e) Parallel processing algorithms for Multiprocessing and Clustering (Unix, Linux, Win-x)
Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Dionysia – Denia Kolokotsa, Vassilis Dimitriou and Afroditi Synnefa
“Modeling Cool Materials’ Properties”, Advances in the Development of Cool Materials for the Built Environment, Bentham science, 2013, p.p.195 –230.
Orphanos Y., Dimitriou V., Kaselouris E., Bakarezos E., Vainos N., Tatarakis M., Papadogiannis N.,
An integrated method for material properties characterization based on pulsed laser generated surface acoustic waves, Microelectronic Engineering, 2013,112, pp.249–254
P. Seferou, P. Soupios, N.N. Kourgialas, Z. Dokou, G.P. Karatzas, E. Candasayar, N. Papadopoulos, V. Dimitriou, A. Sarris, M. Sauter,
“Olive oil mill wastewater transport under unsaturated and saturated laboratory conditions using geoelectrical resistivity tomography method and the FEFLOW model”, Hydrogeology Journal, 2013, 21 (6) , pp. 1219-1234
V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis and N. A. Papadogiannis,
“Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation”, Applied Physics Letters 103, 114104 (2013)
C. Kamperidis, V. Dimitriou, S.P.D. Mangles, A.E. Dangor, Z. Najmudin
Low energy spread electron beams from ionisation injection in a weakly relativistic laser wakefield accelerator, Plasma Physics and Controlled Fusion, vol.56, Issue Num. 8, p.p. 084007, (2014)
A. Skoulakis, G.C. Androulakis, E.L. Clark, S.M. Hassan, P. Lee, J. Chatzakis, M. Bakarezos, V. Dimitriou, C. Petridis, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis
“A portable pulsed neutron generator”, International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 27, 1460127 (2014)
E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou
“ELASTO-PLASTIC STUDY OF NANOSECOND PULSED LASER INTERACTION WITH METALLIC FILMS USING 3D MULTIPHYSICS FEM MODELING”, International Journal of Damage Mechanics, accepted 15-Feb-2015 (under publication)
E. Kaselouris, I. K. Nikolos, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou
“A Review of Simulation Methods of Laser Matter Interactions Focused on Nanosecond Laser Pulsed Systems”, Journal of Multiscale Modelling, Vol. 5, No. 4, (2015), p.p. 1330001