Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρα σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

2016

Kostas Kehrakos, Christos Chousidis, Spyros Kouzoupis, “A Reliable Singing Voice-Driven MIDI Controller Using Electroglottographic Signal”, 140th Convention of AES, Paris, 2016.
Kostas Kehrakos, Spyros Kouzoupis, Christos Chousidis, “An efficient method for extracting signing voice information using electroglottographic signal”, 23rd International Congress on Sound & Vibration, 2016.
Ilyas Potamitis and Iraklis Rigakis, Mass Data Acquisition and Analysis of Optical insects’ wingbeat signals,International Conference on Mass Data Analysis of Images and Signals MDA 2016 in New York.
Ilyas Potamitis and Iraklis Rigakis, Insect surveillance at a global scale and the Internet of Things has been accepted for Poster presentation at the EcoSummit 2016 Ecological Sustainability: Engineering Change, August 2016, Montpellier, France.
Tzianaki Eirini, Bakarezos Makis, Tsibidis George, Petrakis Stelios, Loukakos Panayiotis, Kosmidis Constantin, Tatarakis Michael and Papadogiannis Nektarios, OPTICAL CONTROL OF GIANT NANOSCALE ACOUSTIC STRAINS IN SEMICONDUCTORS INDUCED BY FEMTOSECOND LASER PULSES, Accepted 23rd International Congress on Sound & Vibration, 2016.
Orphanos Yannis, Kaselouris Evaggelos, Dimitriou Vasileios, Bakarezos Makis, Tatarakis Michael and Papadogiannis Nektarios, LASER-GENERATED SURFACE ACOUSTIC WAVES IN NANOSTRUCTURE MATERIALS AND THEIR APPLICATION, Accepted 23rd International Congress on Sound & Vibration, 2016.

 

2015
I. Fitilis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, V.M. Dimitriou, and M. Tatarakis, Progress of the initial times of single wire explosion for plasma generation through numerical and experimental method, 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, Lisbon, Portugal, 22-26 June 2015, Online Conference Proceedings (http://ocs.ciemat.es/EPS2015PAP/html/) Vol. 39E, P1.224 (ISBN 2-914771-98-3).
E. Kaselouris, A. Skoulakis, V.M. Dimitriou, I. Fitilis, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, Finite element study of the initial stages of explosion of single wire z-pinch validated by experiments, 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, University of Thessaly, Volos, Greece, 12-15 July 2015, Electronic proceedings (ISBN: 978-960-9439-36-7), University of Thessaly Press 2015, Eds.: N. Pelekasis and G.E. Stavroulakis.
E. Kaselouris, E. Skarvelakis, I.K. Nikolos, G. Stavroulakis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, A FEM study on the influence of the geometric characteristics of metallic films irradiated by nanosecond laser pulses, 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, University of Thessaly, Volos, Greece, 12-15 July 2015, Electronic proceedings (ISBN: 978-960-9439-36-7), University of Thessaly Press 2015, Eds.: N. Pelekasis and G.E. Stavroulakis.
I. Fitilis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, V.M. Dimitriou, and  M. Tatarakis, Diagnosing the initial stages from solid to plasma phase for dense plasma explosions, 1st European Physical Society Conference on Plasma Diagnostics, Frascati, Italy, 14-17 April 2015, Conference Proceedings in Proceedings of Science (http://pos.sissa.it/).
Akoumianakis D., Alexandraki C., Alexiou V., Anagnostopoulou C., Eleftheriadis A., Lalioti V., Mastorakis Y., Modas A.,  Mouchtaris A.,  Pavlidi D.,  Polyzos G.C.,  Tsakalides P., Xylomenos G. and  P. Zervas. (2015). “The MusiNet project: Addressing the challenges of Networked Music Performance systems,” Proceedings of The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2015, IEEE
I. Potamitis, K. Fysarakis, D. Longueville and S. Ntalampiras. Ηardware implementation of a system classifying the optoacoustic signature of insects wing-flap, 22nd Congress on Sound and Vibration, Florence 12-16 July, Italy, 2015.
S. Ntalampiras, I. Potamitis. Canonical correlation analysis for classifying baby crying sound events, 22nd Congress on Sound and Vibration, Florence 12-16 July, Italy, 2015.
I. Potamitis, I. Rigakis, K. Fysarakis. Remote monitoring of insects of economic importance based on the spectral analysis of their wing-flap, 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy workshop, 14-16 April, 2015.
I. Potamitis, P. Eliopoulos, D. Kontodimas. The electronic McPhail Trap and a potential revision of the decision protocol. IOBC/wprs WG “Integrated Protection of Olive Crops, Kalamata, Greece, May 11-14, 2015.
Spyros Kouzoupis, Panagiotis Papadakis, Dimitris Sfakianakis, Maroudio Kentouri, Pascal Divanach, Ioannis Xezonakis, “Fish tank research facility for sound-video recording and sound emission experiments”, UACE 2015, 3rd Underwater Acoustics Conference and Exhibition, Chania, Crete, Greece, 21 – 26 June 2015.
Stella Paschalidou & Martin Clayton, Towards a sound-gesture analysis in Hindustani dhrupad vocal music: effort and rag space, ICMEM 2015, Sheffield, UK
P. Zervas, N. Papadakis, Unsupervised classification of urban sound spaces from objective acoustic characteristics, In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece.

 

2014
Ε. Τζιανάκη, Ι. Ορφανός, Ε. Κασελούρης, Ε. Μπακαρέζος,  Β. Δημητρίου, Μ. Ταταράκης, Ν. Παπαδογιάννης, Νανοακουστικά κύματα με τη χρήση υπερβραχέων παλμών laser και οι εφαρμογές τους σε σύνθετα υλικά, Ακουστική 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 20-21 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά σσ. 270-277.
Ι. Σιδηράς, E. Κοκκινάκης, Ι. Ορφανός, Ε. Μπακαρέζος, Ε. Κασελούρης, Β. Δημητρίου, Ν.Α. Παπαδογιάννης, Δονητικά χαρακτηριστικά παραδοσιακών κρουστών μουσικών οργάνων με τη χρήση λέιζερ και θεωρητικών προσομοιώσεων, Ακουστική 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 20-21 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά σσ. 12-19.
E. Kaselouris, I.K. Nikolos, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. Vainos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, 3D multiphysics FEM modeling of nanosecond pulsed laser interaction with metallic films, 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), Barcelona, Spain, 20-25 July 2014, Conference Proceedings Vol II, pp. 758-769, Eds.:  E. Oñate, J. Oliver & A. Huerta, 2014 (ISBN: 978-84-942844-7-2).
E. Kaselouris, V. Dimitriou, A. Skoulakis, I. Fitilis, Y. Orphanos, I.K. Nikolos, E. Bakarezos, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis, Experimental and numerical study of the initial stages of explosion of thick single wire z-pinch, 41st European Physical Society Conference on Plasma Physics, Berlin, Germany, 23-27 June 2014, Online Conference Proceedings (http://ocs.ciemat.es/EPS2014PAP/html) Vol. 38F, P4.114 (ISBN 2-914771-90-8).
Akoumianakis D., Alexandraki C., Alexiou V., Anagnostopoulou C., Eleftheriadis A.,  Lalioti V.,  Mouchtaris A.,  Pavlidi D.,  Polyzos G.C.,  Tsakalides P., Xylomenos G. and  P. Zervas. (2014). “The MusiNet project: Towards unravelling the full potential of Networked Music Performance systems, ” Proceedings of The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, IEEE
Alexandraki C. and R. Bader. (2014). “Using computer accompaniment to assist networked music performance,” Proceedings of the AES 53rd Conference on Semantic Audio, pp. 1-10. [Best Poster Award]
S. Ntalampiras, I. Potamitis, “On Predicting the Unpleasantness Level of a Sound Event.” Fifteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association. 2014, Singapore.
I. Potamitis, P. Schäfer, On classifying insects from their wing-beat: New results, Ecology and acoustics: emergent properties from community to landscape, 16-18 Jun 2014 Paris (France)
Tsagarakis Nikolaos, Kouzoupis Spyros, “Educational examples in Structural Acoustics using the Finite Element Method”, Proceedings of the 7th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), Aristotle University of Thessaloniki, 20-21 Oct. 2014.
P. Papadakis, G. Piperakis, S. Kouzoupis, “Calibration of ultrasound transducer heads using short preprocessed ultrasonic pulses”, (UAC 2014) Underwater Acoustics Conference, Rhodes, Greece, 22-27 June 2014.
S. Kouzoupis, P. Papadakis, G. Piperakis, “Preliminary investigation on the potential of using low power ultrasound to induce low frequency vibrations on an immersed object”, (UAC 2014) Underwater Acoustics Conference, Rhodes, Greece, 22-27 June 2014.
Κουζούπης Σ., Τριπολιτάκη Ζ., Δασκαλάκη Ν. και Παπαδάκης Π., «Ειδικό ενυδρείο για την ακρόαση υποβρύχιων ήχων που παράγουν ορισμένα είδη ψαριών», 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 28 – 30 Ιουνίου 2014.

 

2013
V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. Vainos, I.K. Nikolos, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis, Matter dynamics under the interaction with laser pulses in the thermoelastic & plasma regimes, 40th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5 July 2013, Online Conference Proceedings (http://ocs.ciemat.es/EPS2013PAP/html) Vol. 37D, P1.206 (ISBN 2-914771-84-3).
Evaggelos Kaselouris, Yannis Orphanos, Vasilis Dimitriou, Efthimios Bakarezos, Nikolaos Vainos, Michael Tatarakis and Nektarios A. Papadogiannis, 3D finite element modeling of laser-generated sdurface acoustic waves in film-substrate systems validated by experiments, 10th HSTAM international congress on mechanics, Chania, Crete, Greece, 25-27 May 2013, Conference Proceedings, Eds.:  D.E. Beskos & G.E. Stavroulakis, 2013 (ISBN: 978-960-8475-18-2).
Evaggelos Kaselouris, Vasilis Dimitriou, Ioannis K. Nikolos, Yannis Orphanos, Efthimios Bakarezos, Nektarios A. Papadogiannis and Michael Tatarakis, Numerical simulations for the study of matter behaviour dynamics governed by the interaction with laser pulses or external strong currents, 10th HSTAM international congress on mechanics, Chania, Crete, Greece, 25-27 May 2013, Conference Proceedings, Eds.:  D.E. Beskos & G.E. Stavroulakis, 2013 (ISBN: 978-960-8475-18-2).
Akoumianakis D., Ktistakis G., Vlachakis G., Zervas P., and C. Alexandraki. (2013). “Collaborative music making as ‘remediated’ practice: Blending boundary objects and cloud services”, Proceedings of the 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2013), Santorini, Greece, IEEE Press.
Alexandraki C. and R. Bader. (2013). “Real-time concatenative synthesis for networked musical interactions,” Proceedings of Meetings on Acoustics, 19, art. no. 035040, 9 p.
O. Jahn, I. Mporas, I. Potamitis, I. Kotinas, V. Dimitrou, O. Kocsis, ‘The AmiBio Project – automating the acoustic monitoring of biodiversity’, IBAC Brazil (http://www.ibacbrazil.com/Program_files/Poster%20list.pdf), 2013.
Π.Α. Ηλιόπουλος, Ε.Γ. Γιβροπούλου, Η. Ποταµίτης, και Δ.Χ. Κοντοδήµας, ‘Η βιοακουστική ως µέθοδος εντοπισµού και εκτίµησης της προσβολής από έντοµα σε σωρούς αποθηκευµένων σπόρων’, 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου 2013.
Eliopoulos, P.A., E.G. Givropoulou, I. Potamitis & D.Ch. Kontodimas (2013). Population density estimation of stored grain pests based on their acoustic emissions. IOBC-WPRS working group, Integrated Protection of Stored Products, 1st – 4th July 2013, Bordeaux, France, Book of Abstracts, p. 40.
Eliopoulos, P.A., E.G. Givropoulou, I. Potamitis & D.Ch. Kontodimas (2013). Detection of insect infestation in stored wheat based on their acoustic emissions. IOBC-WPRS working group, Integrated Protection of Stored Products, 1st – 4th July 2013, Bordeaux, France, Book of Abstracts, p. 41
I. Potamitis, S. Ntalampiras, Automatic Analysis of a whale song, NIPS 2013 for Bioacoustics, Lake Tohoe, Nevada, USA, Dec. 5 – Dec. 8, 2013.
P. Papadakis, S. Kouzoupis and G. Piperakis, “On the generation of short ultrasonic pulses in medium size tanks”, (UAM 2013) Underwater Acoustics Conference, Corfu, Greece, 23-28 June 2013.

 

2012
Μ.-Α. Τερζάκης, Σ. Μπρέζας, Ε. Μπακαρέζος, και Ν. Α. Παπαδογιάννης, Ακουστική μελέτη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Γωνιάς Ρεθύμνου, Ακουστική 2012, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Ελλάδα, 8-10 Οκτωβρίου 2012, Πρακτικά σσ. 8-13, Eds.: Α. Φλώρος & Α. Μνιέστρης, 2012.
Ι. Ορφανός, Β. Δημητρίου, Ε. Κασελούρης, Σ. Μπρέζας, Ε. Μπακαρέζος, Μ. Ταταράκης, Ν. Βάινος, και Ν.Α. Παπαδογιάννης, Τρισδιάστατη απεικόνιση ολικού πεδίου νανο-ακουστικών κυμάτων σε μεταλλικές και διηλεκτρικές επιφάνειες με τη χρήση παλμικών πηγών laser, Ακουστική 2012, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Ελλάδα, 8-10 Οκτωβρίου 2012, Πρακτικά σσ. 120-127, Eds.: Α. Φλώρος & Α. Μνιέστρης, 2012.
S. Ntalampiras, I. Potamitis, “Detection of Human Activities in Natural Environments Based on Their Acoustic Emissions”, EUSIPCO, 20th European Signal Processing Conference, Bucharest, Romania, August 27-31, pp. 1469-1473,2012.
A. Neocleous, S. Kouzoupis, I. Athanassakis, “Classification of Experimental Mice Ultrasonic Vocalizations Using Machine Learning Techniques”, 6th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), 8-10 Oct. 2012, Ionian University, Corfu, Greece.
Τριπολιτάκη Ζ., Δασκαλάκη Ν., Κουζούπης Σ. και Παπαδάκης Π., «Καταγραφή του ήχου ψαριών σε μικρά ενυδρεία και τα χαρακτηριστικά του ήχου σε σχέση με τον μηχανισμό παραγωγής του», Πρακτικά Συνεδρίου, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ακουστική 2012» ΕΛ.ΙΝ.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 8-10 Οκτωβρίου 2012.
S. Kouzoupis, and P. Papadakis, “Comparison of three swimbladder sound production mechanism models”, European Conference on Underwater Acoustics (ECUA 2012), Edinburgh UK, 2nd – 6th July, 2012.

 

2011
F. Tavella, D. Adams, V. Ayvazyan, N.-I. Baboi, J. Bahrdt, E. Bakarezos, V. Balandin, W. Decking, B. Dromey, T. Dzeltainis, S. Düsterer, M. Drescher, H.-J. Eckoldt, B. Faatz, J. Feldhaus, R. Follath, M. Gensch, N. Golubeva, K. Holldack, C. Kamperidis, M. Körfer, T. Laarmann, A. Leuschner, L. Lilje, T. Limberg, A. Meseck, V. Miltchev, R. Mitzner, D. Nölle, N. Papadogiannis, A. Petrov, K. Rehlich, R. Riedel, J. Rossbach, H. Schlarb, B. Schmidt, M. Schmitz, S. Schreiber, J. Rönsch, H. Schulte-Schrepping, M. Schulz, J. Spengler, M. Staack, M. Tatarakis, K. Tiedtke, M. Tischer, R. Treusch, A. Willner, M. Yeung, and M. Zepf, High repetition rate mJ-level few-cycle pulse laser amplifier for XUV-FEL seeding, International Conference on High Intensity Lasers and High Field Phenomena (HILAS), Istanbul, Turkey, 16-18 February 2011, Conference Proceedings Art.No. HThD1 (http://dx.doi.org/10.1364/HILAS.2011.HThD1), 2011 (ISBN: 978-1-55752-904-6).
A. Willner, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. Adams, V. Yakovlev, F. Tavella, B. Dromey, B. Faatz, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, J. Rossbach, and Matthew Zepf, Complete control of high-harmonic generation for high average power applications, Conference on Lasers and Electro-Optics / Quantum Electronics and Laser Science Conference (CLEO / QELS), Baltimore, Maryland, USA, 1-6 May 2011, Conference Proceedings Art.No. QMC6 (http://dx.doi.org/10.1364/QELS.2011.QMC6), 2011 (ISBN: 978-1-55752-910-7).
S. Ntalampiras, I. Potamitis, N. Fakotakis, and S. Kouzoupis, “Automatic Recognition of an Unknown and Time-Varying Number of Simultaneous Environmental Sound Sources”, ICEESD 2011 : “International Conference on Ecosystems, Environment and Sustainable Development“, Venice, Italy, November 28-30, 2011.
S. Kouzoupis, T. Klisiaris and K. Tzedaki, “Melidoni cave stalactite acoustic analysis and sound modeling”, International Conference on Acoustic Ecology, WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY, WFAE 2011: ‘Crossing listening paths’, IONIAN UNIVERSITY, CORFU, 3-7 OCTOBER 2011.
S. Ntalampiras, I. Potamitis, N. Fakotakis, and S. Kouzoupis, “Automatic Recognition of an Unknown and Time-Varying Number of Simultaneous Environmental Sound Sources”, ICEESD 2011 : International Conference on Ecosystems, Environment and Sustainable Development, Venice, Italy, November 28-30, 2011.