Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό

Βέργη Μελπομένη, Παιδαγωγικά

melinavergi@hmu.gr

Γιώτης Ιωάννης, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

igiotis@hmu.gr 

Δρ. Ζαχαριουδάκης Δημήτριος, Θεωρητική Φυσική

zahar@hmu.gr

Καλοζάκης Σπύρος

spiros_kalozakis@yahoo.co.uk

Κεφαλογιάννης Νίκος, Ηχολήπτης

nkefaloyannis@hmu.gr

Κεχράκος Κων/νος, Φυσικός, MSc

kostaskehrakos@hotmail.com

Δρ. Λουκέρης Νίκος, Μηχανολόγος Μηχανικός

nikosloukeris@gmail.com

Παναγιωτάκης Εμμανουήλ , Μουσικολογία

mpanayiotakis@hmu.gr

Παπαδάκης Νικόλαος

npapadakis@hmu.gr

Δρ. Παπαρρηγόπουλος Κώστας, Μουσικολογία

kpapa@hmu.gr

Πατραμάνη Ελένη, Αγγλικής Φιλολογίας

elenip@hmu.gr

Πετράκης Στυλιανός, Φυσικός, οπτοηλεκτρονική – μικροηλεκτρονική

spetrak@hmu.gr

Δρ. Σκουνάκης Εμμανουήλ, Ιατρική Πληροφορική, Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιών

webmaster@creteportal.gr

Δρ. Tζεδάκη Αικατερίνη, Ηλεκτροακουστική Σύνθεση, MA (Master of Arts) στην “Σύνθεση Ηλεκτρακουστικής Μουσικής”

tzed@hmu.gr

Φιτσανάκης Μίνως, Μουσική Τεχν/γία, MSc

mfits@hmu.gr