Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο του τμήματος βρίσκονται στο κτίριο Α’ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-14:30.

Η Βιβλιοθήκη είναι παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΛΜΕΠΑ. Η πλειοψηφία των τίτλων που βρίσκονται σε φυσική μορφή στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι επιστημονικές εκδόσεις στα αντικείμενα της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα από το 1999 μέχρι σήμερα, και σημαντικός αριθμός των προγενέστερων του 1999 τίτλων της βασικής βιβλιογραφίας στους προαναφερθείς επιστημονικούς χώρους. Το υλικό της περιλαμβάνει πάνω από 1000 μοναδικούς τίτλους βιβλίων, 543 δίσκους ακτίνας σύγχρονης μουσικής στενά συνδεδεμένης με τους χώρους της μουσικής πληροφορικής και της ηλεκτροακουστικής μουσικής καθώς και αρκετά μουσικά τεκμήρια της Ελληνικής λαϊκής και λόγιας μουσικής δημιουργίας, 41 τίτλους από παλαιότερες συνδρομές περιοδικών, οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει DVD και κασέτες βίντεο, μουσικές παρτιτούρες κυρίως της Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής Παράδοσης από δωρεά, καθώς επίσης και αρχείο με τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών που κατατίθενται στο Τμήμα. Αρκετά από τα συγγράμματα υπάρχουν σε περισσότερα από ένα(1) αντίτυπα έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα δανεισμού για μελέτη και εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης.

Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης αλλά και όλα τα άλλα θέματα που την αφορούν (κανονισμό λειτουργίας, online αναζήτηση βιβλίων, παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες, βάσεις δεδομένων, κ.λ.π.) μπορεί κανείς να βρει στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: lib.hmu.gr

Το Αναγνωστήριο επικοινωνεί με τον χώρο της Βιβλιοθήκης και διαθέτει 6 σταθμούς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες για την έρευνα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2831021913 ή στο email: efpoulou@hmu.gr  καθώς επίσης και στον ίδιο τον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο