Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο του τμήματος βρίσκονται στο κτίριο Α’ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-14:30.

Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος, του διδακτικού έργου των μελών της, του διδακτικού προσωπικού και των ερευνητικών αναγκών όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το υλικό της περιλαμβάνει 866 τίτλους βιβλίων, 543 μουσικά cd, 41 τίτλους από παλαιότερες συνδρομές, οπτικό υλικό που περιλαμβάνει DVD και κασέτες βίντεο, παρτιτούρες καθώς επίσης και αρχείο με τις πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών που κατατίθενται στο τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης αλλά και όλα τα άλλα θέματα που την αφορούν (κανονισμό λειτουργίας, online αναζήτηση βιβλίων, παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες, βάσεις δεδομένων, κ.λ.π.) μπορεί κανείς να βρει στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: lib.hmu.gr

Στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο internet τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες για έρευνα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2831021913 ή στο email: efpoulou@hmu.gr  καθώς επίσης και στον ίδιο τον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.