Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχει διάρκεια 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων, με συνολικά 65 μαθήματα, εκ των οποίων τα 27 είναι υποχρεωτικά, τα 29 είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, και τα 9 είναι προαιρετικά μαθήματα. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, έχοντας τον χαρακτήρα κατ’ επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος με αυξημένες πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα έναντι επιπλέον 10 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS από τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

 

Περιεχόμενο
1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
3ο Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο

 

Περιγράμματα μαθημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο