Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Εργασία

Για φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΛΜΕΠΑ

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, έχοντας  τον χαρακτήρα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού (ΕΥ) μαθήματος με 18 πιστωτικές μονάδες ECTS. Ισοδυναμεί δηλαδή με 3 ΕΥ μαθήματα των 6 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η έναρξη της εκπόνησης της Πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει από το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Οι διάφορες επιλογές στην εκπόνηση ή μη της πτυχιακής και της πρακτικής εργασίας καλύπτονται από τους παρακάτω συνδυασμούς Α, Β, Γ και Δ.

Στο 8ο Εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά:

(Α) 5 μαθήματα από τα 0807.8.001.1,0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1,
ή
(Β) εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και 2 μαθήματα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1
ή
(Γ) εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης και 4 μαθήματα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1
ή
(Δ) εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης και 1 μάθημα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1.

 

Υπόδειγμα δομής πτυχιακής εργασίας (template) σε doc

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγός σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών