Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Εργασία

Επιλογή θέματος Πτυχιακής εργασίας.

Στην πτυχιακή εργασία οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της έρευνας τους με βάση τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και τον τομέα εξειδίκευσης του επιβλέποντα καθηγητή / καθηγήτριας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι εξειδικεύσεις  βρίσκονται δίπλα στο προφίλ του κάθε διδάσκοντα του Τμήματος.  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ φοιτήτριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν κατευθείαν με τους καθηγητές των οποίων ο τομέας σχετίζεται με το πιθανό θέμα της πτυχιακής τους εργασίας για την περαιτέρω καθοδήγηση τους ή και να συμβουλευτούν τον ακαδημαίκό τους σύμβουλο.

Για φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΛΜΕΠΑ

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, έχοντας  τον χαρακτήρα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού (ΕΥ) μαθήματος με 18 πιστωτικές μονάδες ECTS. Ισοδυναμεί δηλαδή με 3 ΕΥ μαθήματα των 6 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η έναρξη της εκπόνησης της Πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει από το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Οι διάφορες επιλογές στην εκπόνηση ή μη της πτυχιακής και της πρακτικής εργασίας καλύπτονται από τους παρακάτω συνδυασμούς Α, Β, Γ και Δ.

Στο 8ο Εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά:

(Α) 5 μαθήματα από τα 0807.8.001.1,0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1,
ή
(Β) εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και 2 μαθήματα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1
ή
(Γ) εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης και 4 μαθήματα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1
ή
(Δ) εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης και 1 μάθημα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1.

Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας

Υπόδειγμα δομής πτυχιακής εργασίας (template) σε doc

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγός σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης των πτυχιακών/μεταπτυχιακών εργασιών στη ΒιΚεΠ, προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιδρυματικό Καταθετήριο  “Apothesis

Μετάβαση στο περιεχόμενο