Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία ρύθμισης ειδικού τρόπου εξέτασης ΦμεΑ- ΦμΕΕΑ

Η διαδικασία ρύθμισης ειδικού τρόπου εξέτασης για Φοιτητές με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες περιγράφεται στην απόφαση 87/11/07.22 της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της χρήσης ειδικού τρόπου εξέτασης θα πρέπει να το αιτηθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η στην γραμματεία του Τμήματος αρκετά νωρίτερα από την ημερομηνία της εξεταστικής καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο