Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύντομη περιγραφή/παρουσίαση

Το Τμήμα  Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι μοναδικό στο είδος του στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έρχεται να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες σε ειδικευμένους μηχανικούς στο χώρο του ήχου, της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής. Έναν χώρο στον οποίο αφενός μεν παρατηρείται μεγάλη άνθιση, αφετέρου υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού μηχανικών, σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ηλεκτρονικής τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Το Τμήμα  Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής φιλοδοξεί να καλύπτει αυτές τις ελλείψεις με απόφοιτους άρτια εκπαιδευμένους σε κάθε τομέα  της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, ικανούς όχι μόνο να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο αλλά και να βρίσκονται μπροστά από αυτές. Πέραν της εκπαίδευσης το Τμήμα έχει από ιδρύσεως του αυστηρά ερευνητικό προσανατολισμό και εξωστρέφεια μέσω των οποίων οι φοιτητές βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος  Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι:

    • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
    • Η επιστήμη και τεχνολογία της Ακουστικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος  διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα επαγγελματικά  σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εναλλακτικά μπορεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για ακαδημαϊκή καριέρα ή για να αναλάβουν ανώτατες θέσεις στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Το επίπεδο σπουδών στο Τμήμα είναι ισότιμο με όλα τα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού και ανήκει στην κατηγορία 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Παρουσίαση του τμήματος

Περιήγηση στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής   Βίντεο: Γ.Ορφανός, Μουσική: Κ.Τζεδάκη

 

Άλλες παρουσιάσεις του Τμήματος:

TECH & ART

Εκδήλωση ΕΛΜΕΠΑ (Εκδήλωση παρουσίασης του ΕΛΜΕΠΑ)

Συνέντευξη Αντιπρύτανη κ. Παπαδογιάννη στο Κρήτη TV

Μετάβαση στο περιεχόμενο