Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνήγορος του Φοιτητή

Ο Συνήγορος Φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για κάθε ζήτημα που αφορά την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά, πλην αυτών που αφορούν τις εξετάσεις και τη βαθμολογία σας.

Η υπηρεσία παρέχεται από το ίδρυμα, και οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ή να αιτηθούν συνάντηση με εκπροσώπους του γραφείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο