Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες Εξετάσεις αποφοίτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που επιθυμούν να καταταχθούν στο Τμήμα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αίτηση του ενδιαφερομένου και το αντίγραφο πτυχίου ή ένα πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Την αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες μπορείτε να την βρείτε στην σελίδα Αιτήσεις-Έντυπα

Δείτε τα μαθήματα την ύλη και την βιβλιογραφία των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι.

Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο