Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταχθούν στο Τμήμα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αίτηση του ενδιαφερομένου και το αντίγραφο πτυχίου ή ένα πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
Τα μαθήματα η ύλη και η βιβλιογραφία των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να τα δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf.
Η ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ