Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

 

Νίκος Γωνιωτάκης, ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Αναπληρωτής Προϊστάμενος (Γραμματεία Τμήματος)

email: ngoniota@hmu.gr

 

Ευσταθία Πούλου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (Διοικητική Μέριμνα – Βιβλιοθήκη Τμήματος)

email: efpoulou@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο