Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Ρόλος και καθήκοντα ΑΣΣ

Το έργο του ΑΣΣ είναι να καθοδηγεί́ και να υποστηρίζει τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους αλλά́ και σε τυχόν προσωπικά́ προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς και να υποδεικνύει στους φοιτητές το βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους. Ο ΑΣΣ υποστηρίζει και τους επί πτυχίω φοιτητές για πιθανή́ βοήθεια στα μαθήματα που πρέπει να δώσουν εξετάσεις ή/και την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και προαιρετικής πρακτικής άσκησης. Στα προχωρημένα έτη των σπουδών, ο ΑΣΣ βοηθά τον φοιτητή́ να διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή́ αντίληψη για τις μελλοντικές του προοπτικές (π.χ. μεταπτυχιακά, επαγγελματική αποκατάσταση).

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΕΝ αναλαμβάνει την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών. Ρόλος του είναι να συμβουλεύει και να καθοδηγεί τους φοιτητές.

Ειδικότερα, ο ΑΣΣ διασφαλίζει την ενημέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών για τα ακόλουθα:

  • Διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από́ τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Τρόπους επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του Τμήματος με γνώμονα την καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού στη σχέση Φοιτητή – Καθηγητή.
  • Περιεχόμενο μαθήματων, εργαστηρίων και αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος.
  • Βέλτιστων συνδυασμών μαθήματων στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές, ώστε να επιλέγουν τα καταλληλά μαθήματα, ανάλογα με τα προσωπικά́ ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του κάθε φοιτητή.
  • Προσωπικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την πρόοδο του φοιτητή και πιθανοί τρόποι για την επίλυση τους
  • Επιλογή́ θέματος πτυχιακών εργασιών ή/και πρακτικής άσκησης.
  • Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών σε ερευνητικές πρωτοβουλίες του Τμήματος.
  • Υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΕΛΜΕΠΑ στους φοιτητές του και που μπορούν να απευθυνθούν (φοιτητική́ μερίμνα, Συνήγορος του Φοιτητή́, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, προγράμματα ERASMUS+).
  • Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές, στο Τμήμα ΜΤΑ, και γενικότερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό́.
  • Ενημέρωση για επαγγελματικές προοπτικές, για παράδειγμα ευκαιρίες σε δημόσιο και ιδιωτικό́ τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό́.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2023-2024

ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

από

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

έως

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ *

Αλεξανδράκη Χρυσούλα

Αγαλιανός

Βεϊζάϊ

Δευτέρα

15.00 -18.00

Βαλσαμάκης Νικόλαος

Βελαώρας

Δεληνικόλας

Τετάρτη 12.00-14.00

Καλιακάτσος – Παπακώστας Μάξιμος

Δέλλιος

Καλαιτζόγλου

Τετάρτη

14.00 – 16.00

Κασελούρης Ευάγγελος

Καλαμπαλίκης

Κονταράτος

Τρίτη

12.00-14.00

Κουζούπης Σπυρίδων

Κοντελές

Λιόντος

Δευτέρα

17.00-18.00

Μπακαρέζος Ευθύμιος

Λιουδάκης

Μουντράκη

Τρίτη 10.00- 11.00 & 15.00-16.00

Παπαδογιάννης Νεκτάριος

Μουρατίδης

Παλλιούδης

Τρίτη

11.15-13.15

Πασχαλίδου Παναγιώτα- Στυλιανή

Παναγή

Πιτροπάκης

Τετάρτη

13.00-15.00

Ποταμίτης Ηλίας

Πιτσιάβας

Σπύρου

Δευτέρα

15.00-19.00

Στεφανάκης Νίκος

Σταγκουράκης

Τσικνάκης

Δευτέρα

13.00 -15.00

Τζεδάκη Αικατερίνη

Τσικριτέας Μελιάδης

Ψωμαδέλης & Nur. & Shka. & Vasil.

Δευτέρα

15.00-17.00

*θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον καθηγητή μέσω του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν τη συνάντηση.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο