Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Ε.ΔΙ.Π.

Ορφανός Ιωάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (Οπτικές & Οπτοακουστικές διατάξεις)

email: yorphanos@hmu.gr

Ε.ΔΙ.Π.

Μποτονάκης Αντώνιος

Μουσικολογία

email: ampotonakis@hmu.gr