Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Ε.ΔΙ.Π.

Ιωάννης Ορφανός

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (Οπτικές & Οπτοακουστικές διατάξεις)

τηλ. 28310-21925

email: yorphanos@hmu.gr

Ε.ΔΙ.Π.

Αντώνιος Μποτονάκης

Μουσική Εκπαίδευση και Τεχνολογία

τηλ. 28310-21925

email: abotonakis@hmu.gr

  • Οργανολογία
  • Μουσικολογία
  • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη Μουσική