Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

όπως γνωρίζετε, oι τελευταίοι εισακτέοι εγγράφηκαν σε τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Στη συνέχεια, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά οι επιτυχόντες υποψήφιοι εγγράφονται σε τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πρόσφατη νομοθεσία καθόρισε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανάλογα με την ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του τίτλου σπουδών (νόμοι 4777/2021 και 4957/2022). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όταν ολοκληρωθεί η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος ή η Συνέλευση του Τμήματος για τα Τμήματα που δεν έχουν Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει πράξη διαγραφής. Υπέρβαση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών σας προτείνεται να δραστηριοποιηθείτε με την ενεργό συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος σε σχέση με τα μαθήματα και τις εξετάσεις, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του φοιτητολογίου (student.hmu.gr) για να ενημερώνεστε για τα μαθήματα που οφείλετε, ανεξάρτητα από το αν τελικά πραγματοποιηθούν αλλαγές στη νομοθεσία ή όχι. Είναι προς όφελος όλων να ολοκληρώσετε τις σπουδές που ξεκινήσατε και να λάβετε το πτυχίο σας.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (άρθρα 76 και 454 του νόμου 4957/2022), το μέγιστο διάστημα φοίτησης, για τα 4ετή προγράμματα σπουδών, ανάλογα με το έτος εισαγωγής διαμορφώνεται ως εξής:

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Φοίτηση έως το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017 ή προγενέστερα

2028-2029

2027-2028

2026-2027

2026-2027

2026-2027

2026-2027

2026-2027

2024-2025

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο