Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΛΜΕΠΑ

Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Κυματική Φυσική με έμφαση στην Κυματική Ακουστική & Κυματική Οπτική

τηλ. 28310-21904

email: npapadogiannis@hmu.gr

Scopus Author ID: 7003293354

Web of Science ResearcherID: ABH-1760-2020

 • ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΟΠΤΙΚΗ & ΛΕΙΖΕΡ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ηλίας Ποταμίτης

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με έμφαση στις εφαρμογές στη Μουσική και Ακουστική

τηλ. 28310-21911

ώρες γραφείου: Δευτέρα 14.00-16.00

email: potamitis@hmu.gr

 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
 • βιοακουστική
 • αναγνώριση ακουστικών προτύπων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΜΟΤ

Ευθύμιος Μπακαρέζος

Ηλεκτρονικές και Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις Ανίχνευσης Κίνησης και Δονήσεων

τηλ. 28310-21908

ώρες γραφείου: Τρίτη 11.00-13.00 & Τετάρτη 12.00-14.00

email: bakarezos@hmu.gr

 • Οπτοηλεκτρονικές μέθοδοι ανίχνευσης
 • Οπτοακουστική
 • Φυσική Ακουστική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Βασίλειος Δημητρίου

Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μηχανολογικές και Οπτοακουστικές Εφαρμογές

τηλ. 28310-21901

email: dimvasi@hmu.gr

 • Finite Element Methods
 • Multiphysics Modeling & Simulations
 • Engineering & Optoacoustics

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Κατερίνα Τζεδάκη

Ηλεκτροακουστική Μουσική Σύνθεση

τηλ. 28310-21920

ώρες γραφείου: Τρίτη 11.00-12.00 & Τετάρτη 11.00-12.00

email: tzed@hmu.gr

προσωπική ιστοσελίδα: www.ktzedaki.net
 • Ηλεκτροακουστική Μουσική Σύνθεση
 • Ακουστική Οικολογία
 • Ηχητικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σπύρος Κουζούπης

Εφαρμογές στα Έργα και στην Μετρονομία της Ακουστικής

τηλ. 28310-21910

ώρες γραφείου: Δευτέρα 13.00 -14.00 & Παρασκευή 12.00-13.00

email: skouzo@hmu.gr

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
 • ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χρυσούλα Αλεξανδράκη

Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση

τηλ. 28310-21921

ώρες γραφείου: Τετάρτη 17.00 -19.00 & Πέμπτη 14.00-16.00

email: chrisoula@hmu.gr

 • Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση
 • Συστήματα Μηχανικής Ακρόασης
 • Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Στεφανάκης

Εφαρμοσμένη Ακουστική

τηλ. 28310-21918

ώρες γραφείου: Δευτέρα 14.00- 16.00

email: nstefana@hmu.gr

 • Ακουστική
 • Πολυκάναλες ηλεκτροακουστικές διατάξεις
 • Επεξεργασία ακουστικού σήματος

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Νικόλας Βαλσαμάκης

Μουσικός προγραμματισμός και ηχητικός σχεδιασμός, Μίξη ηχητικού περιβάλλοντος & Μουσικής, Δημιουργία Βάσεων δεδομένων μουσικών και ηχητικών αρχείων

τηλ. 28310-21920

ώρες γραφείου: Τετάρτη 10.00-12.00 & Πέμπτη 10.00-12.00

email: vals@hmu.gr

 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Παναγιώτα-Στυλιανή Πασχαλίδου

Ηχητική-Ακουστική Τεχνολογία

τηλ. 28310-21918

ώρες γραφείου: Τετάρτη 14.00-16.00

email: pashalidou@hmu.gr

 • Σωματική κίνηση στη μουσική αντίληψη
 • Διαδραστικά ηχητικά συστήματα
 • Υπολογιστική εθνομουσικολογία