Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΛΜΕΠΑ

Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Κυματική Φυσική με έμφαση στην Κυματική Ακουστική & Κυματική Οπτική

τηλ. 28310-21904

email: npapadogiannis@hmu.gr

Scopus Author ID: 7003293354

 • ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΟΠΤΙΚΗ & ΛΕΙΖΕΡ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ηλίας Ποταμίτης

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με έμφαση στις εφαρμογές στη Μουσική και Ακουστική

τηλ. 28310-21911

email: potamitis@hmu.gr

 • Επεξεργασία σήματος
 • Αναγνώριση προτύπων
 • Υπολογιστική Οικολογία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΜΟΤ

Ευθύμιος Μπακαρέζος

Ηλεκτρονικές ή Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις Ανίχνευσης Κίνησης και Δονήσεων

τηλ. 28310-21908

email: bakarezos@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Βασίλειος Δημητρίου

Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μηχανολογικές και Οπτοακουστικές Εφαρμογές

τηλ. 28310-86312

email: dimvasi@hmu.gr

 • Finite Element Methods
 • Multiphysics Modeling & Simulations
 • Engineering & Optoacoustics

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Κατερίνα Τζεδάκη

Ηλεκτροακουστική Μουσική Σύνθεση

τηλ. 28310-21920

email: tzed@hmu.gr

προσωπική ιστοσελίδα: www.ktzedaki.net
 • Ηλεκτροακουστική Μουσική Σύνθεση
 • Ακουστική Οικολογία
 • Ηχητικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σπύρος Κουζούπης

Εφαρμογές στα Έργα και στην Μετρονομία της Ακουστικής

τηλ. 28310-21910

email: skouzo@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χρυσούλα Αλεξανδράκη

Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση

τηλ. 28310-21921

email: chrisoula@hmu.gr

 • Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση
 • Συστήματα Μηχανικής Ακρόασης
 • Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Στεφανάκης

Εφαρμοσμένη Ακουστική

τηλ. 28310-21918

email: nstefana@hmu.gr

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Νικόλας Βαλσαμάκης

Μουσικός προγραμματισμός και ηχητικός σχεδιασμός, Μίξη ηχητικού περιβάλλοντος & Μουσικής, Δημιουργία Βάσεων δεδομένων μουσικών και ηχητικών αρχείων

τηλ. 28310-21920

email: vals@hmu.gr

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Παναγιώτα-Στυλιανή Πασχαλίδου

Ηχητική-Ακουστική Τεχνολογία

τηλ. 28310-21918

email: pashalidou@hmu.gr