Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Στο τμήμα υπάρχουν οι παρακάτω εργαστηριακοί χώροι που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς:

Εργαστηριακός χώρος

 

Υπεύθυνος

 

Αναπληρωτές Υπεύθυνοι

 

Φυσικής Κυματικής – Ακουστικής

 

Παπαδογιάννης Νεκτάριος

 

Ορφανός Γιάννης

 

Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

 

Πιοτογιαννάκης Στέλιος

 

Ορφανός Γιάννης

 

Μουσικής Πληροφορικής

 

Αλεξανδράκη Χρυσούλα

 

Πασχαλίδου Στέλλα

 

Πληροφορικής

 

Ζέρβας Παναγιώτης

 

Παπαλεξάκης Αντώνης

 

Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας

 

Μπακαρέζος Ευθύμιος

 

Παπαδογιάννης Νεκτάριος

 

Studio Mastering

 

Ποταμίτης Ηλίας

 

Παπαλεξάκης Αντώνης

 

Εφαρμοσμένης Ακουστικής

 

Κουζούπης Σπύρος

 

Ζέρβας Παναγιώτης

 

Επεξεργασίας Σημάτων και Ακουστικής

 

Κουζούπης Σπύρος

 

Ζέρβας Παναγιώτης

 

Τεχνολογίας Εικόνας

 

Ορφανός Γιάννης

 

Πασχαλίδου Στέλλα

 

Ηχητικών Συστημάτων

 

Στεφανάκης Νίκος

 

Πιοτογιαννάκης Στέλιος

 

Studio Ηχογραφήσεων

 

Κουζούπης Σπύρος

 

Πιοτογιαννάκης Στέλιος

 

Μουσικής Διάδρασης και Πολυφωνίας

 

Βαλσαμάκης Νικόλας

 

Πασχαλίδου Στέλλα

 

Αμφιθέατρο

 

Ποταμίτης Ηλίας

 

Πιοτογιαννάκης Στέλιος

 

Γίνεται συνεχής προσπάθεια εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των εργαστηρίων ώστε η εκπαίδευση να συνδέεται πάντοτε με την σύγχρονη τεχνολογία και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.