Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Erasmus+ & Δια Βίου Μάθηση

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Mέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης, σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέους φίλους, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, ήθη και έθιμα, να βελτιώσουν τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν ή να μάθουν καινούργιες. Ακόμη να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εθνικού φορέα Συντονισμού, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού και διαφέρει από έτος σε έτος.

[I] ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Εξωτερικού

Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής μπορούν να παρακολουθήσουν (για την ώρα) το πρόγραμμα σπουδών από τα παρακάτω ιδρύματα του εξωτερικού:

[1] The Queen’s University of Belfast, UK (BSc)
[2] University of Oslo, Oslo, Νορβηγία (BSc, MSc)
[3] University of Applied Sciences, Nysa, Πολωνία (BSc)

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον υπάρχει διμερής σύμβαση με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ακόμα και μέσω άλλου Τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ. Τέλος, το Ίδρυμα διαθέτει και κάποιες συμβάσεις με πανεπιστήμια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σχετική ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε πρώτα με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Τμήματος, Στέλλα Πασχαλίδου.

Δικαίωμα Συμμετοχής Φοιτητών

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ERASMUS+ έχουν οι φοιτητές που:
• είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ERASMUS+.
• είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
• έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών.
• Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αιτούντων φοιτητών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, τότε επιλέγονται όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τις μισές μονάδες ECTS του τυπικού εξαμήνου που έχουν ολοκληρώσει.

Κριτήρια Επιλογής
Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής έχει θεσπίσει τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή των σπουδαστών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+:
• Γλωσσική επάρκεια ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής ή στη γλώσσα που επικοινωνεί ο φοιτητής στο φορέα υποδοχής (πρακτική άσκηση). Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή βεβαίωση ώστε να πιστοποιείται η επάρκεια της γλώσσας. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.
• Μέσος όρος βαθμολογίας, Yπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα τα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση. Σε περίπτωση που κάποιοι σπουδαστές έχουν ίδιο βαθμό (με ακρίβεια δύο δεκαδικών) τότε προτεραιότητα έχει εκείνος με τις περισσότερες μονάδες ECTS.
• Επαρκής αριθμός αντιστοιχίας μαθημάτων των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής (ο αριθμός μαθημάτων να αντιστοιχεί σε 30 ECTS ) .
• Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα.

Αίτηση συμμετοχής
Οι αιτήσεις των φοιτητών για το ERASMUS+ θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας morpheus.hmu.gr
Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα βρείτε στον Οδηγό
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται συνολικά για να παρακολουθήσετε μαθήματα σε ίδρυμα του εξωτερικού μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων
Η καταληκτική ημερομηνία για τα δικαιολογητικά των φοιτητών από τα Τμήματα των Σχολών προς το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι ΠΕΡΙΠΟΥ:
Για το Χειμερινό εξάμηνο 20 Απριλίου κάθε έτους
Για το Εαρινό εξάμηνο 20 Νοεμβρίου κάθε έτους

Προσοχή: Οι προθεσμίες της υποβολής αιτήσεων που υποβάλλονται μετά στα Ιδρύματα Υποδοχής του εξωτερικού ορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα (μπορεί κανείς να τις βρει στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων υποδοχής). Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται πολύ νωρίτερα στην ακαδημαϊκή υπεύθυνο του Τμήματος Στέλλα Πασχαλίδου.

[IΙ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει επίσης να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας morpheus.hmu.gr. Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχει προθεσμία στην υποβολή αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και μετά από συνεννόηση με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Τμήματος, Στέλλα Πασχαλίδου. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται συνολικά για να κάνετε Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Πιο συγκεκριμένα, για 1η πρακτική εδώ και για 2η πρακτική εδώ.

Πριν τη μετακίνηση:
Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει εγκριθεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης τόσο από το Φορέα Υποδοχής όσο και από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματός μας, Στέλλα Πασχαλίδου (σε συνεννόηση με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης). Η παραπάνω έγκριση (με τις σωστές ημερομηνίες υλοποίησης) πρέπει να πιστοποιείται ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης από (α) το Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) και (β) το Learning Agreement. Για το σκοπό αυτό, ο φοιτητής/τρια αφού βρει τον φορέα υποδοχής που θέλει να τον/την απορροφήσει, στέλνει καταρχήν email ενδιαφέροντος στην Ακαδημαϊκή Υπεύθυνο (με cc τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης) με πληροφορίες σχετικά με τον φορέα υποδοχής και το αντικείμενο της απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό όλη η σχετική επικοινωνία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν την προβλεπόμενη έναρξη μετακίνησης για την οποία ενδιαφέρεται ο/τρια φοιτητής/τρια.

Εφόσον η μετακίνηση εγκρίνεται τόσο από το Φορέα όσο και από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνο του Τμήματος, ο φοιτητής υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στο morpheus.hmu.gr. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στο Ηράκλειο (ή να αποστείλει ταχυδρομικά ο/η ίδιος/α ή μέσω της Γραμματείας του Τμήματός μας) σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά πρωτότυπα υπογεγραμμένα σε σφραγισμένο φάκελο:
(α) Γράμμα Αποδοχής  (Letter of Acceptance) συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο πρωτότυπα και σφραγισμένο από το φορέα υποδοχής,
(β) Learning Agreement υπογεγραμμένο πρωτότυπα από Φοιτητή, Φορέα Υποδοχής και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνο
(γ) Δύο αντίγραφα της Σύμβασης Επιχορήγησης του ΙΚΥ πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τον Φοιτητή.

Επιπλέον, ηλεκτρονικά αντίγραφα (σκαναρισμένα) των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να σταλούν από τον φοιτητή/τρια στην ακαδημαϊκή υπεύθυνο, Στέλλα Πασχαλίδου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την ταχυδρομική τους αποστολή στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης:
Κατά την άφιξη στο Φορέα Υποδοχής για την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το Έγγραφο Άφιξης. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης η ακαδημαϊκή υπεύθυνος αναλαμβάνει την επίλυση ζητημάτων μεταξύ φοιτητή και φορέα. Αλλαγές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταγράφονται στο “During the Mobility” του Learning Agreement.

Κατά τη λήξη της μετακίνησης:
Κατά τη λήξη της πρακτικής, θα πρέπει επιπλέον ο φοιτητής/τρια να αποστείλει:
(α) το Έγγραφο Αναχώρησης στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων,
(β) το “After the Mobility” του Learning Agreement στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και
(γ) το Βιβλίο Πρακτικής στη Γραμματεία του Τμήματος για την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης από το Τμήμα.
Μετά την παραλαβή του βιβλίου πρακτικής, η Γραμματεία του Τμήματος ετοιμάζει και αποστέλλει Βεβαίωση Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, με την οποία πιστοποιείται η λήξη αυτής.
(δ) Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο από την ΕΕ (Participant Survey Form) που λαμβάνει ο/η φοιτητής/τρια μέσω email.

Σημείωση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23: Για μετακινήσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο χρηματοδοτούνται μόνο οι 3 μήνες. Κατά συνέπεια, όσοι φοιτητές (ΤΕΙ) εκπονούν 6 μήνες πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να υποβάλλουν 2 διαδοχικές αιτήσεις 3 μηνών διάρκειας η κάθε μια, από τις οποίες θα πληρωθούν μόνο για τη μία αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
ΕΛΜΕΠΑ – Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Οδηγούς Erasmus+ του ΙΚΥ:
Ι.Κ.Υ – Οδηγός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
ΙΚΥ – Γενικοί Όροι Erasmus+

Επικοινωνία

Επιστημονική Υπεύθυνος Προγράμματος Erasmus+
Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Στέλλα Πασχαλίδου
pashalidou _@_ hmu.gr

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων                                                                                                                                                   https://iro.hmu.gr/contact-us/                                                                                                                                                                Σταυρωμένος , TΘ 1939, 71004, Ηράκλειο, Κρήτη

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο