Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα στο Τμήμα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ποικίλουν σε ένα εύρος θεμάτων και περιοχών. Με βάση τις περιοχές που καλύπτονται απo τους τρεις Τομείς του Τμήματος, η έρευνα επικεντρώνεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: 

Μουσική Τεχνολογία

Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση, Συστήματα Μηχανικής Ακρόασης, Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας, Ηλεκτροακουστική Μουσική, Μουσική Πληροφορική,  Σύνθεση Ήχου, Μικροήχοι, Διαδραστικά Συστήματα Ήχου και Μουσικής, Ήχος και Κίνηση, Παραγωγή Μουσικής από Laser-Plasma πηγές, Μηχανική Μάθηση στον Ήχο και τη Μουσική

Ηχητική Τεχνολογία

Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου, Σύνθεση/ Αναγνώρηση ομιλίας και ομιλητή, Διαχωρισμός Ηχητικής Πηγής, Ηχοτοπία και Ακουστική Οικολογία, Οπτικά Μικρόφωνα και Συναφής Διατάξεις. 

Φυσική Ακουστική & Οπτοακουστική

Μελέτη Δονητικών χαρακτηριστικών Μουσικών Οργάνων και πιστοποίηση Ακουστικής ποιότητας, Τεχνολογία Ακουστικών Μετρήσεων, Παραγωγή και Ανίχνευση εξαιρετικά Υψίσυχνων Ελαστικών Κυμάτων (Νανοακουστική) με Laser, Οπτοακουστική Τεχνολογία Ανίχνευσης Κίνησης και Δονήσεων, Υπολογιστικές προσομοιώσεις Δονητικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής, Πηγές Ήχου από Εκκένωση Αέρα με Υπερβραχείς Παλμούς Laser, Μικροακουστικός Χαρακτηρισμός Υλικών, Εμβιοακουστική, Ακουστική Χώρων, Φωνονική Τεχνολογία, Σκέδαση Φωτονίων – Φωνονίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο