Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ινστιτούτα

http://www.auth.gr/ > Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://www.tuc.gr/ > Πολυτεχνείο Κρήτης
http://www.duth.gr/ > Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://www.uth.gr/ >Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
http://www.cti.gr/ > Το Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)
http://iit.demokritos.gr/ > Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Δημόκριτος)
http://www.forth.gr/ > Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Επιστημονικές ενώσεις και οργανισμοί

http://www.tee.gr/ > Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
http://www.acm.org/ >ACM, The Association for Computing Machinery
http://www.iee.org.uk/ >IEE , Institution of Electrical Engineers
http://www.ieee.org/ > IEEE, Institute of Electrical & Electronics Engineers
http://www.computer.org/ >Computer Society του IEEE
http://www.aip.org/ >AIP , American Institute of Physics
http://e-math.ams.org/ >AMS , American Mathematical Society
http://www.siam.org/ >SIAM Society for Industrial and Applied Mathematics
http://www.osa.org/homepage.html >OSA , Optical Society of America
http://www.spie.org/ >SPIE , The International Society for Optical Engineering
http://www.epri.com/ >EPRI , The Electric Power Research Institute
http://www.nas.edu/ >NAS, NAE, IOM, NRC , National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine, National Research Council
http://www.nasa.gov/ >NASA , National Aeronautics and Space Administration
http://www.rand.org/ >RAND
http://www-mtl.mit.edu/semisubway.html >Semiconductor Subway links to all manner of semiconductor and microsystems related information
http://www.lib.uwaterloo.ca/society/overview.html > University of Waterloo list of Scholarly Societies

Κυβερνητικοί οργανισμοί

https://www.minedu.gov.gr/ > Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
http://www.gsrt.gr/ > Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.ed.gov/ >ED , U.S. Department of Education
http://www.nsf.gov/ >NSF , The National Science Foundation
http://www.cordis.lu/ > European Database on funded research
http://www.educause.edu/ >EDUCOM , Educational Use of Computers
http://www.nist.gov/ >NIST , National Institute of Standards and Technology

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι

http://www.w3.org/ > The World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.loc.gov/ >Library of Congress η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο
http://citeseer.nj.nec.com/cs > Scientific literature digital library
http://www.englib.cornell.edu/ice >ICE , Internet Connections for Engineering, msth, physics
http://www.eevl.ac.uk/ > The internet guide to engineering, mathematics and computing
http://infomine.ucr.edu/ > Scholarly Internet Resource Collections
http://www.webcalc.net/menu.php > υπολογισμός μαθηματικών συναρτήσεων
http://www.electric-find.com/ > μηχανή αναζήτησης ενδιαφέροντος ηλεκτρολόγου μηχανικού

Κρήτη
https://www.rethymno.gr/ > Δήμος Ρεθύμνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο