Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Για φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΛΜΕΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση υπάγεται στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών (ΕΥ) μαθημάτων του 8ου εξαμήνου και ισοδυναμεί με ένα μάθημα 6 πιστωτικών μονάδων ECTS (δηλαδή με ένα από τα προσφερόμενα ΕΥ μαθήματα του 8ου εξαμήνου). Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα έχει διάρκεια 3 μηνών και θα πρέπει τυπικά να πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες του 3ου ή/και 4ου έτους σπουδών. Στην περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους του Τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης και κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Οι διάφορες επιλογές στην εκπόνηση ή μη της πτυχιακής και της πρακτικής εργασίας καλύπτονται από τους παρακάτω συνδυασμούς Α, Β, Γ και Δ.

Στο 8ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά:

(Α) 5 μαθήματα από τα 0807.8.001.1,0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1,

ή

(Β) εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και 2 μαθήματα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1

ή

(Γ) εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης και 4 μαθήματα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1

ή

(Δ) εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης και 1 μάθημα από τα 0807.8.001.1, 0807.8.002.1, 0807.8.003.1, 0807.8.004.1, 0807.8.005.1, 0807.8.006.1, 0807.8.007.1, 0807.8.008.1.

 

Για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο την άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την εφαρμογή. Αποσκοπεί στην ενημέρωση και εξάσκηση των φοιτητών πάνω σε θέματα που άπτονται την έρευνα αλλά και την αγορά εργασίας στους τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Ακουστικής.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται  υπό το συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δικτυακός τόπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος
Δρ. Σπύρος Κουζούπης
Τηλ.: 28310 21910
Email: skouzo@hmu.gr

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα ΜΤΑ

Α/Α Εργαστήριο Υπεύθυνος Αριθμός θέσεων
1 Φυσικής Κυματικής – Ακουστικής Παπαδογιάννης Ν. 1
2 Αναλογικών & Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Πιοτογιαννάκης Σ. 2
3 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Μουσικής Πληροφορικής(1) Παπαλεξάκης Α. 1
4 Εργαστήριο Φυσικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής Μπακαρέζος Ε. 1
5 Τεχνολογίας Εικόνας, Κίνησης και Ήχου Πασχαλίδου Σ. 1
6 Στούντιο Ηχογραφήσεων Κεφαλογιάννης Ν. 3
7 Μουσικής Διάδρασης και Πολυφωνίας Βαλσαμάκης Ν. 2
8 Εφαρμοσμένης Ακουστικής Κουζούπης Σ. 2
  (1)    Η θέση 3 μπορεί να καλυφθεί και από φοιτητές τμημάτων πληροφορικής