Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Θέματα

Παρακάτω υπάρχουν σύνδεσμοι για διάφορες πληροφορίες με θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και θέματα σχετικά με διάφορες παροχές του ιδρύματος προς τους φοιτητές.

Συγκριτικός Πίνακας Μαθημάτων 30-4-2007

Περιγραφή Μαθημάτων Νέου Προγράμματος Σπουδών 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Καταστατικό Συλλόγου φοιτητών Τμήματος “Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο