Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων,(Π.Δ. 141/2003): οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρο που είναι απαραίτητη η χρήση μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα σε χώρους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς, όπως η δισκογραφική παραγωγή, η διαφήμιση, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, το θέατρο και ο κινηματογράφος, η παραγωγή μουσικών παραστάσεων και συναυλιών. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και επαγγελματικών επιλογών, αφού οι κάθε είδους σύγχρονες μουσικές παραγωγές κάνουν εκτενή χρήση της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος ασχολούνται με τα εξής:

Α) Στο χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μεικτών διατάξεων φυσικών και ψηφιακών οργάνων με ή χωρίς MIDI (πρωτόκολλο διασύνδεσης ψηφιακών μουσικών οργάνων) για συναυλίες και ηχογραφήσεις.
  • Σχεδιασμός οργάνωση και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων μουσικής και ήχου καθώς και της σχετικής βάσης δεδομένων.
  • Παραγωγή μουσικών επιλογών από έτοιμα μουσικά υλικά.
  • Παραγωγή μείξεων ηχητικών υλικών για μουσική χρήση, σε συνδυασμό ήχου παραγόμενου από ψηφιακά μουσικά όργανα και ήχου φυσικών μουσικών οργάνων, με προδιαγραφές συνθέτη ή παραγωγού.
  • Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής για μουσική χρήση σε συναυλίες και παραστάσεις.
  • Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής.
  • Τεχνική διεκπεραίωση εργασιών για τη διευθέτηση δικαιωμάτων μετάδοσης και χρήσης μουσικών υλικών ολοκληρωμένων ή αποσπασματικών.
  • Παραγωγή μείξεων ηχητικού περιβάλλοντος και μουσικής για τις παραστατικές τέχνες.

Β) Στο χώρο των Έργων Ακουστικής:

  • Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη, εργασιών ακουστικής ανάλυσης, διασποράς, ηχοαπορρόφησης και ακουστικής βελτίωσης χώρων.
  • Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη παρεμβάσεων ακουστικής βελτίωσης συνθηκών εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων, εκδηλώσεων και παραστάσεων.

Γ) Στο χώρο της Μηχανικής Ήχου και Ηχοληψίας:

  • Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων εργαστηρίου ηχογράφησης και εργαστηρίων παραγωγής τελικού προτύπου.
  • Σχεδιασμός και εκτέλεση εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων καθώς και ηχογραφήσεων ειδικών απαιτήσεων.
  • Συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και λογισμικού εργαστηρίων ήχου.
  • Σχεδιασμός χειρισμός και συντήρηση μονάδων εξωτερικών ηχογραφήσεων.
  • Σχεδιασμός επίβλεψη κατασκευής και διαχείριση εγκαταστάσεων ήχου κινηματογράφου και θεάτρου.
  • Εκτέλεση εργασιών συγχρονισμού για παραγωγές μουσικής και εικόνας.
  • Οργάνωση κατασκευή και χειρισμός βάσεων δεδομένων ηχητικών δειγμάτων για χρήση στο θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική δημιουργία και τα πολυμέσα.
  • Ηχητικός σχεδιασμός και χειρισμός συστημάτων ήχου παραστάσεων και εκδηλώσεων.
  • Σχεδιασμός, συμμετοχή στην ανάπτυξη και χειρισμός διαδραστικών συστημάτων και συστημάτων πολυμέσων.
  • Οι πτυχιούχοι του τμήματος:
  • μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών σε επιχειρήσεις που απασχολούνται με επαγγελματικές μουσικές διατάξεις, μουσικά όργανα, υλικό και λογισμικό μουσικής πληροφορικής και λοιπές ηλεκτροακουστικές διατάξεις.
  • μπορούν να καλύπτουν θέσεις μηχανικού ήχου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αίθουσες συναυλιών, θέατρα και χώρους διασκέδασης
  • μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή του μουσικού προϊόντος και με το τεχνικό και καλλιτεχνικό μέρος θεμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.
  • μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση, για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία.
  • μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • μπορούν ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
  • τέλος, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία.

Δεδομένου ότι οι απόφοιτοι του τμήματός μας μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, γίνονται ενέργειες οι πτυχιούχοι μας, «Πτυχιούχοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)», να ενταχθούν ως διδάσκοντες στη Β/θμια Εκπ/ση. Αξίζει να αναφερθούμε στην Υπουργική απόφαση (Τεύχος 2ο, Αρ. Φύλλου 262/01-03-2006, Αριθμ. Απόφασης 92981/Γ7), στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι οι πτυχιούχοι με ειδίκευση στη Μουσική Τεχνολογία, που κατέχουν ισότιμο πτυχίο ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, έχουν το δικαίωμα να διδάξουν στη Β/θμια Εκπ/ση μαθήματα της ειδικότητάς τους. Θεωρούμε ότι η παραπάνω απόφαση, σύμφωνα και με γνώμη νομικών, apriori επιτρέπει και στους αποφοίτους μας να διδάξουν στη Β/θμια Εκπ/ση τα μαθήματα της ειδικότητάς τους.
Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας είναι ειδικοί για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων που διδάσκονται στα Μουσικά Λύκεια:

  • Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας
  • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική
  • Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ
  • Ανάλυση ηχητικών σημάτων με Η/Υ
  • Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων
  • Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφ. Ορχήστρας

Επιπροσθέτως βάσει οι Πτυχιούχοι μας, θα εντάσσονται στο προσοντολόγιο των Τεχνολόγων Μηχανικών της Ε.Ρ.Τ. Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/27-10-05) Υπουργική Απόφαση οι απόφοιτοι του Τμήματός μας εμπίπτουν αυτοδίκαια στις διατάξεις της και στις ειδικότητες των τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που αυτή περιλαμβάνει.
Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στις ειδικότητες που αναγράφονται παρακάτω:

  • Κλάδος ήχου και ειδικά στους υποκλάδους, α)Μηχανικός Ήχου, β)Ηχολήπτης, γ)Σχεδιαστής Ήχου
  • Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects) και ειδικά στον υποκλάδο, Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφέ με χρήση Η/Υ
  • Ι. Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων και ειδικά στον υποκλάδο,Τεχνικός Μίξης Ήχου

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου από τη Διεύθυνση Κινηματογράφου & Οπτικ/κών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τέλος, οι απόφοιτοί μας μπορούν να εγγράφονται στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ως Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) να μπορούν να ανοίγουν μελετητικά γραφεία ακουστικής, ηχομείωσης, ηχομόνωσης, κατασκευής στούντιο ηχοληψίας, κατασκευής αιθουσών με ακουστικό ενδιαφέρον κ.α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εντός του Ιουνίου/2007 αναμένεται και εγγράφως η απόφαση ένταξης των Πτυχιούχων μας στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).
Τέλος οι απόφοιτοί μας, συμπεριλαμβάνονται στο προσοντολόγιο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση θέσεων ηχοληπτών (π.χ. προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., Αρ. Φύλλου 22, 20-01-2006).

Μετάβαση στο περιεχόμενο