Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Βασικές δομές αρμόδεις για τις διαδικασίες αξιολόγησης είναι σε επίπεδο Ιδρύματος η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και σε επίπεδο Τμήματος η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ).

Η ΟΜΕΑ, που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μεταξύ άλλων:

  • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα,
  • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις,
  • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά
  • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), και
  • συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Στην παρούσα της σύνθεση, η ΟΜΕΑ του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απαρτίζεται από τους:

  • Δρ. Μάξιμος Καλιακάτσος Παπακώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Δρ. Ευθύμιος Μπακαρέζος, Καθηγητής
  • Δρ. Αικατερίνη Τζεδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Δρ. Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Δρ. Νικόλας Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής 
  • Δρ. Ηλίας Ποταμίτης, Καθηγητής
  • Δρ. Ευάγγελος Κασελούρης, Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Πολιτική Ποιότητας MTA 2022

Τελευταία Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης

Η εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που έλαβε χώρα στις 24/11/2010

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛΜΕΠΑ με τις αρχές του Πρότυπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο