Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

    • τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π.)
    • τους εκπροσώπους του Συλλόγου των φοιτητών
    • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.
    • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

Απόφαση Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

 Αντιπρόεδρος Τμήματος

         Καλιακάτσος-Παπακώστας Μάξιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
         email: maximoskp@hmu.gr
         Τηλέφωνο: 28310-21901 & 28310-21926

Προϊστάμενος Γραμματείας

         Νικόλαος Γωνιωτάκης, ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
         e-mail: ngoniota@hmu.gr
         Τηλέφωνο: 2831021902
         Fax: 2831021912

Μετάβαση στο περιεχόμενο