Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αλλαγή ημέρας και ώρας εξέτασης Μαθήματος Φυσική Κυματική / Φυσική των Κυμάτων και των Ταλαντώσεων

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος (TEI/ΠΠΣ) / (ΕΛΜΕΠΑ/ΠΠΣ) λόγω αντλημένων υποχρεώσεων του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου και Διδάσκοντα του Μαθήματος κ. Παπαδογιαννη Νεκτάριου,  θα εξεταστεί  τη Παρασκευή 25/9/2020 και ώρα 13.00.