Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας

Η τελετή καθομολόγησης και απονομής Πτυχίων των φοιτητών/τριών του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  1 Ιουλίου 2022 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στην τελετή θα έχουν όσοι απόφοιτοι υποβάλλουν αίτηση αποφοίτησης έως και την Παρασκευή 3/6/2022.