Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναμένεται η νέα πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ για αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το επόμενο έτος.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπαστούν σε Πανεπιστήμια/ΑΣΠΑΙΤΕ θα ασκούν με ευθύνη των
Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων/ΑΣΠΑΙΤΕ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του οικείου φορέα με αναφορά στο έργο που θα
αναλάβουν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο