Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αποτελέσματα στέγασης παλαιών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι η σειρά κατάταξης και εισαγωγής

στα μισθωμένα δωμάτια είναι :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΤΑ2311 Ελεγμένη
2 ΤΑ2194 Ελεγμένη
3 ΤΑ20033 Ελεγμένη
4 ΤΑ2045 Ελεγμένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΤΑ20003 Ελεγμένη
2 ΤΑ2331 Ελεγμένη
3 ΤΑ20056 Ελεγμένη