Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διευκόλυνση Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Κρήτης για ένταξή στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΜΕΠΑ

Στο online σύστημα για τους φοιτητές (https://student.hmu.gr) έχει προστεθεί αίτηση με ονομασία “eU_ΕΛΜΕΠΑ Αίτηση Ενταξης” η οποία λειτουργεί όπως και τα υπόλοιπα αιτήματα για βεβαιώσεις.

Αποσπασμα
Μετάβαση στο περιεχόμενο