Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις – Διανομή συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος μας ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ ξεκινούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας ΔΕΝ θα μπορεί να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα δήλωση ή να υποβληθεί καμία νέα δήλωση.

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ τα συγγράμματά σας από το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείτε (Τ.Ε.Ι./ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα τα οποία έχετε συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στην δήλωση μαθημάτων σας.

H διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ΄οίκον διανομή από τους εκδοτικούς οίκους. Η κατ΄οίκον διανομή θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ όλα τα απαιτούμενα πεδία της ¨Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης¨