Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις – Διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος μας ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ ξεκινούν την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας ΔΕΝ θα μπορεί να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα δήλωση ή να υποβληθεί καμία νέα δήλωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ τα συγγράμματά σας από το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείτε (Τ.Ε.Ι./ΕΛΜΕΠΑ)

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ: Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 δικαιούστε να παραλάβετε την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχετε συμπεριλάβει στη δήλωσή σας είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21, είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχετε παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα. (Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021).

H διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ΄οίκον διανομή από τους εκδοτικούς οίκους. Η κατ΄οίκον διανομή θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ  όλα τα απαιτούμενα πεδία της Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης”