Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις και διανομή δωρεάν συγγραμμάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας:


Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών παρατείνονται μέχρι την *Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024*.

H διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται μέχρι την *Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024*.

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Μέσω υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ : https://www.eudoxus.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο