Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις και διανομή δωρεάν συγγραμμάτων Εαρινοί εξαμήνου 2023-2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας:


Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών για το Εαρινό εξάμηνο ξεκινούν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024.

H διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο ξεκινά την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Μέσω υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ : https://www.eudoxus.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο