Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξ΄ αποστάσεως υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & ΚΠ

Ενημέρωση για τις εξ΄ αποστάσεως  υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & ΚΠ μπορείτε να βρείτε εδώ

Επικοινωνία με βιβλιοθήκη Ρεθύμνου: Τηλ.: 2831021913, email: LibRet@hmu.gr