Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξέταση μαθήματος Φυσική Κυματική/Φυσική των Κυμάτων και Ταλαντώσεων (ΤΕΙ/ΕΛΜΕΠΑ)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα την Παρασκευή 25/9 και ώρα 13:00 (προσοχή νέα ημερομηνία) θα πρέπει να γνωρίζουν:

α) απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν μέρος στην εξέταση των μαθημάτων που θα διεξαχθούν «από απόσταση», είναι να εγγραφούν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, στο «eclass» των μαθημάτων με τους ακαδημαϊκούς κωδικούς τους.

β) Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν (να επιβεβαιώσουν) ηλεκτρονικά στο eclass το συντομότερο (έχει παραταθεί η σχετική ημερομηνία) ότι θα λάβουν μέρος στην εξέταση του κάθε μαθήματος και φυσικά απέτυχαν στη α εξεταστική. Θα βγει άμεσα σχετική ανακοίνωση

γ) Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση και σύνδεση στο διαδίκτυο σε χώρο της επιλογής τους. Μόνο σε περίπτωση που δεν διατίθεται ο εξοπλισμός αυτός, επιτρέπεται η χρήση tablet ή κινητού τηλεφώνου.

ε) Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων φοιτητών θα γίνεται με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά τους στην κάμερα. Οι κάμερες πρέπει να διατηρούνται ανοικτές σε όλη την διάρκεια της προφορικής εξέτασης και θα πρέπει να εστιάζονται στους συμμετέχοντες.

Στ) Αν κάποιος φοιτητής δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό με σύνδεση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να το δηλώσει έγκαιρα στον διδάσκοντα του μαθήματος και οπωσδήποτε πριν από την ημέρα της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή ο διδάσκων θα διενεργεί προφορική εξέταση εξ αποστάσεως ή προφορική εξέταση με φυσική παρουσία σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασίζεται μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή.

ζ) Οι φοιτητές που για λόγους ανωτέρας βίας (αστοχία σύνδεσης, διακοπή ρεύματος ή άλλο) δεν καταφέρουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση, οφείλουν επίσης έγκαιρα να το δηλώσουν στον διδάσκοντα μόλις καταφέρουν να αποκαταστήσουν την σύνδεση τους. Ο διδάσκων δύναται να διενεργήσει προφορική εξέταση εξ αποστάσεως ή προφορική εξέταση με φυσική παρουσία σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασίζεται μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή.

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

Καθ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Αντιπρύτανης ΕΛΜΕΠΑ