Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φυσική των Ταλαντώσεων και των Κυμάτων – ΕΛΜΕΠΑ, Φυσική Κυματική – ΤΕΙ Κρήτης στις 18-12-2020 και ώρες 14:00-15:00, 15:00-16:00

Η Πρόοδος (μη υποχρεωτική) των μαθημάτων θα γίνει με την πλατφόρμα eclass του μαθήματος Φυσική των Ταλαντώσεων και των Κυμάτων  του ΕΛΜΕΠΑ (εκεί θα εξεταστούν και οι φοιτητές του ΤΕΙ με κοινά θέματα). Υποχρεωτικά η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται με μικρόφωνο και κάμερα τα οποία θα είναι σε χρήση σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συστήνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο  να είναι ενσύρματη τύπου ethernet.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης λευκού χαρτιού και μολυβιού για να κάνουν πρόχειρες πράξεις στο τραπέζι που εργάζονται. Το λευκό χαρτί θα επιδεικνύεται στην αρχή της εξέτασης.

Θα εξεταστούν μόνο οι φοιτητές που δήλωσαν στο eclass του μαθήματος με τον Πανεπιστημιακό email τους ότι επιθυμούν να λάβουν μέρους στην εξέταση της Προόδου σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχα αναρτήσει και είχαν δηλώσει ότι αποδέχονται να έχουν ανοικτή κάμερα και μικρόφωνο.

Τα θέματα θα αναρτηθούν στο τομέα Ασκήσεις (αριστερό μέρος πλατφόρμας)

α) Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στο eclass του μαθήματος και τα επίθετά τους αρχίζουν από Α μέχρι και Κ (Α γκρουπ):  στις 14:00 την Παρασκευή 18.12.2020

β) Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στο eclass του μαθήματος και τα επίθετά τους αρχίζουν από Λ μέχρι και Ω (Β γκρουπ):  στις 15:00 την Παρασκευή 18.12.2020

Η εξέταση θα διαρκέσει μια ώρα για κάθε group. Τα θέματα είναι 15 πολλαπλής επιλογής μιας ορθής απάντησης και είναι ισοδύναμα και διαφορετικά για τον κάθε εξεταζόμενο και θα αφορούν τα τρία πρώτα κεφάλαια (Κινητική, Δυναμική και Ταλαντώσεις). Η βαθμολόγηση είναι αυτόματη.

Για να συμμετέχετε στη Πρόοδο πρέπει:

α) Να είχατε δηλώσει την πρόθεσή σας να συμμετέχετε στο eclass μέχρι την Τρίτη 1/12/2020 όπως είχατε ειδοποιηθεί σχετικώς με ανακοίνωση

β) Να ανοίξετε την τηλεσυνεργασία του eclass του αντίστοιχου μαθήματος (θα σας σταλεί σχετική πρόσκληση) το αργότερο στις 13:50  για τους φοιτητές του Α γκρουπ και στις 15:00 για τους φοιτητές του Β γκρουπ. Στο δωμάτιο θα είστε μόνοι χωρίς βιβλία ή σημειώσεις πέρα από μια κόλλα λευκού χαρτιού και ένα μολύβι (για πρόχειρες πράξεις).

β) Η πιστοποίησή σας θα γίνει με την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στην κάμερα

γ) Θα έχετε την κάμερα και το μικρόφωνο ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλειστείτε της εξέτασης.

δ) Δεν θα αποχωρείτε από την εξέταση αυτοβούλως αλλά με άδεια του διδάσκοντα

ε) Τα θέματα είναι 20 πολλαπλής επιλογής μιας ορθής απάντησης και είναι ισοδύναμα και διαφορετικά για τον κάθε εξεταζόμενο. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι 60 λεπτά και έχετε δικαίωμα μέχρι μια φορά να επανέλθετε σε ερώτηση που δεν απαντήσατε. Η βαθμολόγηση είναι αυτόματη.

στ) Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε υπολογιστή ή IP σύνδεσης κατά την διάρκεια της εξέτασης. Αυτές οι αλλαγές δύναται να καταγράφονται.

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλή Επιτυχία!

Νεκτάριος Παπαδογιάννης