Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταχθούν στο Τμήμα θα κατατεθούν από 1/11/2019 ως 15/11/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αίτηση του ενδιαφερομένου και το αντίγραφο πτυχίου ή ένα πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
Τα μαθήματα η ύλη και η βιβλιογραφία των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να τα δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν απο 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019 και το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ