Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παραλαβή παπύρων αποφοίτων που δεν παρευρέθηκαν στη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος

Όσοι φοιτητές του Τμήματος δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στη τελετή ορκωμοσίας και απονομής Παπύρων του Τμήματος μπορούν να παραλάβουν τους παπύρους τους με τους παρακάτω δύο τρόπους:

  1. Με εξουσιοδότηση ή
  2. Με την αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικής ΥΔ, μέσω της εφαρμογής  gov.gr,  στην οποία θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:

« Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τυχόν τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.»