Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση προθεσμιών αιτήσεων σίτισης – στέγασης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματός μας ότι:
α) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στέγασης παρατείνεται έως τις 19 Ιουλίου 2020
και
β) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σίτισης παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020