Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παρουσίαση / υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής»

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής», θα παρουσιάσει / υποστηρίξει την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοποίηση Εκφραστικών Αποκλίσεων κατά τη Μουσική Εκτέλεση», ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Η παρουσίαση / υποστήριξη της εργασίας αυτής θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ePresence, λόγω των συνθηκών COVID19.
Την παρουσίαση μπορούν να την παρακολουθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στον κ. Αντώνη Παπαλεξάκη (papalex@hmu.gr) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00.