Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό για την Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Α.Υ της προκήρυξης με αρ.πρωτ.:3135/Φ30.2/03-06-2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων ακαδ. υποτρόφων της προκήρυξης με αρ.πρωτ.:3135/Φ30.2/03-06-2021. Δείτε εδώ το σχετικό πρακτικό. Κατά του πρακτικού αξιολόγησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση από 14-9-2021 (ημερομηνία ανάρτησης πρακτικού αξιολόγησης) έως 19-9-2021 ώρα 15:00.

Ενστάσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο mail: grmta@hmu.gr, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής  καθημερινά από 14-9-2021 μέχρι 19-9-2021 ώρα 15:00.