Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020.v.4

Προσθήκη μαθημάτων : 

    • Εισαγωγή στη Παιδαγωγική, 
    • Σεμινάριο (Παιδαγωγικής), 
    • Μορφολογία του Ήχου και Ηχητικός Σχεδιασμός ΙΙ (Θεωρία – Εργαστήριο) 
    • Ηχητικά Συστήματα ΙΙ (2  Εργαστηριακές ομάδες)
    • Εφαρμοσμένη Ακουστική Ι  (3 εργαστηριακές Ομάδες)
ΕΛΜΕΠΑ ΠΠΣ/ΠΜΣ
ΤΕΙ ΠΠΣ